Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Aanmoedigingspremie voor werknemers van Vlaamse ondernemingen in moeilijkheden door coronacrisis – update

By 10 augustus 2020augustus 21st, 2020No Comments

Het toepassingsgebied voor de Vlaamse aanmoedigingspremie wordt voor de periode vanaf 01/04/2020 t.e.m. 30/06/2020 uitgebreid tot de werknemers in de privésector en de socialprofitsector waarvan de werkgevers een sterke daling van hun economische activiteiten kennen omwille van het coronavirus (bv. dalende productie, dalende omzet of dalende bestellingen).

Recent heeft de Vlaamse overheid beslist de aanmoedigingspremie zoals hieronder uiteengezet te verlengen tot 31/12/2020.

De werkgever moet een substantiële daling van 20 % van de omzet, productie of bestellingen in de maand waarin de arbeidsduurvermindering start, ten opzichte van dezelfde maand van het jaar voordien, aantonen. Bijkomend moet de werkgever ook een plan opstellen, waarin volgende gegevens in vermeld moeten staan:

  • de opgave van de arbeidsherverdelingsmaatregelen en de link met de impact van de coronavirusmaatregelen
  • de opgave van het aantal arbeidsplaatsen die het voorwerp uitmaken van de maatregelen;
  • de opgave van de periode van de maatregelen;
  • de btw-aangiften van alle maanden.

Het plan moet goedgekeurd worden door de ondernemingsraad, of bij gebrek daaraan door de vakbondsafvaardiging, of bij gebrek daaraan door het comité voor preventie en bescherming op het werk, of bij gebrek daaraan moet het worden opgenomen in het arbeidsreglement.

De aanmoedigingspremie bij verminderde arbeidsduur wordt enkel toegekend gedurende de maatregelen die vervat zijn in het plan, en uiterlijk tot 31/12/2020, en moet in volledige maanden aangevraagd worden.

De aanmoedigingspremie kan zowel schriftelijk als online aangevraagd worden. De Vlaamse overheid adviseert evenwel voor de aanvraag van de aanmoedigingspremie bij opname van ouderschapsverlof, medische bijstand en palliatief verlof om deze via het online formulier aan te vragen. Moest de link niet werken of de aanvraag lukt niet, dan kan er ook een mail gestuurd worden naar aanmoedigingspremie@vlaanderen.be.

Werknemers die reeds een aanmoedigingspremie ontvangen, en hun arbeidsduur wensen te wijzigen, moeten dit binnen 30 dagen melden aan de administratie. Zij kunnen ook hun werkgever hiervoor mandateren. 

Vanaf 29/07/2020 is het wel niet meer mogelijk de Vlaamse aanmoedigingspremie te combineren met de federale looncompensatie voor arbeidsduurvermindering bij een vermindering van de arbeidsduur met 20%. Uit de praktijk bleek namelijk dat de cumul van beide premies ervoor zorgde, dat sommige werknemers méér verdienden tijdens hun periode van arbeidsduurvermindering dan toen ze voltijds aan de slag waren.

 

Bovenstaande bespreking is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen van de richtlijnen van de bevoegde diensten en/of wijzigingen van de wetgevende bepalingen terzake.

 

Bron: B. Vl. Reg. van 17 juli 2020 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2002 houdende hervorming van het stelsel van de aanmoedigingspremies in de privé-sector en van het besluit van de Vlaamse regering van 3 mei 2002 tot instelling van de aanmoedigingspremies in de Vlaamse private sociale profitsector, BS 28 juli 2020.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.