Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Aanpassing GGMMI en werkbonus vanaf 1 april 2024

By 29 maart 2024No Comments

Op 1 april 2024 zal het minimumloon (GGMMI) stijgen met 35,70 euro bruto. Deze stijging kadert in de uitvoering van het afsprakenkader van 2021 – 2022 betreffende de verhoging van het interprofessionele minimumloon.

Om ervoor te zorgen dat de stijging van het GGMMI met 35,70 euro bruto leidt tot een stijging van het nettoloon met 50 euro wordt er ook gesleuteld aan de fiscale werkbonus hetgeen op zijn beurt invloed heeft op de sociale werkbonus.

Daarnaast wordt er ook de zeer lage loongrens S2 voor de structurele vermindering verhoogd. Dit ter compensatie van de extra kosten ten gevolge van de verhoging van het GGMMI voor de werkgevers.

GGMMI – CAO nr. 43 en nr. 50

Op nationaal niveau bepaalt CAO nr. 43 de absolute ondergrens van het loon voor een voltijdse tewerkstelling van een werknemer van 18 jaar of ouder met een arbeidsovereenkomst (m.u.z. studentenovereenkomsten voor werknemers van 18, 19 of 20 jaar). Dit is het zogenaamde ‘gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI).  CAO nr. 50 bepaalt de absolute ondergrens voor werknemers jonger dan 18 jaar met een arbeidsovereenkomst (incl. studentenovereenkomsten) en  voor werknemers van 18, 19 en 20 jaar met een studentenovereenkomst.

Nieuwe bedragen vanaf 01/04/2024 (Sociaal akkoord 2021 – tweede fase – Basisbedrag)

CAO nr. 43 

Periode18 jaar en ouder
01/11/2023 – 31/03/20231.994,18 €
01/04/2024 – ….2029, 88 €

CAO nr. 50 – werknemers < 18 jaar 

Periode16 jaar en jonger (67%)17 jaar (73%)
01/11/2023 – 31/03/2023  1.336,10 €1.455,75 €
01/04/2024 – …. 1.360,02 € 1.481,81 €

CAO nr. 50 – studenten / alternerend leren 18 – 20 jaar 

Periode18 jaar (79%)19 jaar  (85%)20 jaar (90%)
01/11/2023 – 31/03/2023  1.575,40 € 1.695,05 €1.794,76 €
01/04/2024 – …. 1.603,61 €1.725.40 € 1.826,89 €

Sociale werkbonus

Concreet zal de sociale werkbonus vanaf 01/04/2024 opgesplitst worden in 2 luiken (luik A lage lonen en luik B hele lage lonen).

De totale werkbonus (deel A + B) mag net zoals voorheen de verschuldigde sociale zekerheidsbijdragen niet overschrijden. Desgevallend zal eerst luik B afgetopt worden.

Er werd voorzien via KB dat het bedrag van de sociale werkbonus vermeld moet worden op de loonbrief.

Fiscale werkbonus

Om ervoor te zorgen dat de stijging van het GGMMI met 35,70 euro bruto leidt tot een stijging van het nettoloon met 50 euro wordt er ook gesleuteld aan de fiscale werkbonus. Er wordt voorzien in een verhoogd percentage van de fiscale werkbonus voor Luik B (heel lage lonen) van de sociale werkbonus. Het percentage van de fiscale werkbonus voor luik A blijft ongewijzigd.

  • 33,14 % van het bedrag van het luik A van de sociale werkbonus;
  • 52,54 % van het bedrag van het luik B van de sociale werkbonus.

Gelet op voorgaande wordt ook het maximumjaarbedrag van de fiscale werkbonus aangepast naar 710 euro* in 2024 en 765 euro* in 2025.

* niet-geïndexeerde bedragen

Er werd voorzien via KB dat het bedrag van de fiscale werkbonus vermeld moet worden op de loonbrief.

Structurele vermindering

Om de extra kosten voor de werkgevers te compenseren, kondigt de regering ook de aanpassing van de loongrenzen van de structurele vermindering aan. De werkgever zal een bijkomende lage lonen-korting ontvangen via de aanpassing van de structurele vermindering vanaf 01/04/2024.

 

Bron: Programmawet van 23/11/2023, BS 29 december 2023; Koninklijk besluit van 03/03/2024 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen, BS 18 maart 2024; Koninklijk besluit van 05/03/2024 tot wijziging van het koninklijk 17 januari 2000 tot uitvoering van artikel 2 van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus aan werknemers met lage lonen en van andere verminderingen van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid, BS 18 maart 2024. 

 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.