Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Einde arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht en het Terug Naar Werk-fonds vanaf 01/04/2024

By 3 april 2024No Comments

In ons artikel “Binnenkort werkgeversbijdrage van 1.800 euro in plaats van outplacementaanbod bij medische overmacht? – update” werd reeds uitgelegd dat de huidige outplacementregeling bij een beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht door de werkgever (eenzijdig) zou vervangen worden door de betaling van een bijdrage van 1.800 euro in een Terug Naar Werk-fonds.

Terug Naar Werk – Fonds

Het Terug Naar Werk – Fonds richt zich tot:

 • Vanaf 1 april 2024: de werknemer die arbeidsongeschikt erkend zijn en waarvan de arbeidsovereenkomst eenzijdig door de werkgever is beëindigd wegens medische overmacht (beëindiging vanaf 01/04/2024). Het is daarbij niet van belang wie de procedure heeft opgestart bij de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk voor de vaststelling van de “definitieve arbeidsongeschiktheid ingevolge art. 34 arbeidsovereenkomstenwet.
 • Vanaf 1 april 2025: alle werknemers of werkzoekenden die langer dan een jaar arbeidsongeschikt erkend zijn.

Enkel voor deze eerste categorie geldt de hieronder vermelde notificatieverplichting en bijdrageverplichting ten opzichte van de werkgever. Deze verplichting geldt niet

De tweede categorie  van personen zal slechts aanspraak kunnen maken op een tussenkomst vanuit het Terug Naar Werk – Fonds indien er voldoende beschikbare middelen voorhanden zijn in het Fonds.

Notificatie

Binnen 45 dagen na de beëindigingsdatum van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht (eenzijdig door de werkgever), is de werkgever er vanaf 01/04/2024 toe gehouden hieromtrent een notificatie te sturen aan het RIZIV. Deze aangifte kan ook gebeuren door een mandataris (zoals het loonsecretariaat).

Deze notificatie kan elektronisch uitgevoerd worden. Men ontvangt daarbij ook een ontvangstbevestiging van de notificatie. Indien de notificatie niet op elektronische wijze mogelijk is, kan het formulier_werkgever_notificatie_terug_naar_werk_fonds overgemaakt worden aan fonds-we@riziv-inami.fgov.be. 

Deze notificatie bevat volgende gegevens:

 • Met betrekking tot u, de werkgever
  • Naam van de onderneming
  • Het identificatienummer in de kruispuntbank van ondernemingen (identificatienummer KBO)
  • Het inschrijvingsnummer bij de RSZ
  • Adres (straat, huisnummer, bus, gemeente, postcode, land)
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Bankrekeningnummer
 • Met betrekking tot de eventuele mandataris
  • Naam en voornaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
 • Met betrekking tot de werknemer wiens arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht werd beëindigd
  • Naam en voornaam
  • Rijksregisternummer (RRN)
  • Einddatum van het contract

Betaling bijdrage aan het Terug Naar Werk – Fonds

Na de notificatie aan het RIZIV ontvangt u als werkgever een bericht tot betaling van 1.800 euro aan het Terug Naar Werk – fonds. Dit bericht vermeldt het toegekende dossiernummer en de gestructureerde mededeling die u gebruikt bij de betaling. Deze gestructureerde mededeling is van belang om de betaling te kunnen identificeren.  De betaling moet gebeuren binnen de 45 dagen na de beëindigingsdatum van de arbeidsovereenkomst wegen medische overmacht.

Sancties

Bij niet-naleving van bovenvermelde verplichtingen kan u een sanctie van niveau 2 oplopen zoals voorzien in het Sociaal Strafwetboek.

 • Een administratieve geldboete van €200 tot €2.000
 • Een strafrechtelijke geldboete van €400 tot €4.000
OvertredingSanctie
Niet meedelen van de gegevens aan het RIZIV binnen de gestelde termijnenNiveau 2X aantal betrokken werknemers

(max. 100)

Bedrag van 1.800 euro niet betaald aan het “Terug Naar Werk-fonds”Niveau 2X aantal betrokken werknemers

(max. 100)

Voucher werknemer vanaf 01/04/2024

De werknemer kan via tussenkomst van het Terug Naar Werk – Fonds een gespecialiseerde dienstverlening (bijvoorbeeld loopbaanbegeleiding of gepersonaliseerde coaching) op maat aankopen bij een erkende dienstverlener met als doel effectieve stappen naar werk te zetten.

De werknemer heeft maximaal 6 maanden na de datum van de beëindiging van de overeenkomst door de werkgever wegens medische overmacht om uw aanvraag in te dienen.

Opgelet: Voor wie het beëindigen van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht door de werkgever tussen 1 april 2024 en 1 juli 2024 is gebeurd, is er een uitzondering van deze termijn. De aanvraag moet dan ten laatste gebeuren op 2 januari 2025.

De werknemer ontvangt een voucher met een maximale waarde van 1.800 euro die hij kan gebruiken om een gespecialiseerde dienstverlening op maat aan te kopen bij een erkende dienstverlener. De erkende dienstverlener communiceert op voorhand wat hij kan aanbieden voor het bedrag van 1.800 euro.

Men kan geen tussenkomst van het Terug Naar Werk – Fonds ontvangen als men al een door de Hoge Commissie van de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit goedgekeurde herscholing geniet.

 

Bron: Programmawet van 26 december 2022, BS 30 december 2022; https://werk.belgie.be/nl/nieuws/nieuwe-verplichting-voor-de-werkgever-die-zich-beroept-op-medische-overmacht; https://www.riziv.fgov.be/nl/nieuws/terug-naar-werk-fonds-biedt-nieuwe-perspectieven-voor-mensen-in-arbeidsongeschiktheid-1#:~:text=Wanneer%20het%20contract%20van%20een,ori%C3%ABnteren%20naar%20een%20nieuwe%20job.

 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.