Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Aanpassingen aanvullend pensioen – 2e pensioenpijler – update

By 19 juni 2018juni 25th, 2019No Comments

In ons artikel ‘Aanpassingen aanvullend pensioen – 2e pensioenpijler‘ informeerden wij u reeds m.b.t. enkele aanpassingen aan de tweede pensioenpijler, namelijk de afschaffing van de mogelijkheid om een minimumleeftijd van maximum 25 jaar op te nemen in het pensioenreglement én de mogelijkheid om een wachtperiode van maximum 1 jaar voor het verwerven van pensioenrechten op te nemen in het pensioenreglement.

Bovenvermelde aanpassingen zouden onmiddellijk in werking treden voor nieuwe werknemers in dienst vanaf 21 mei 2018. Voor werknemers die op die datum reeds in dienst waren zou dit pas vanaf 1 januari 2019 van toepassing zijn.

Deze afschaffing zou onmiddellijk van toepassing zijn voor nieuwe werknemers in dienst vanaf 21 mei 2018. Werknemers in dienst op 21 mei 2018 zouden deze rechten pas vanaf 1 januari 2019 genieten.

Een amendement heeft de inwerkingtredingsdatum aangepast om rekening te houden met de gevolgen die de aanpassingen in de praktijk impliceren. Het blijkt immers dat de inrichters tijd nodig hebben om hun systemen en werkwijze aan te passen aan deze nieuwe principes, dit zowel voor de in dienst zijnde werknemers als voor de nieuwe werknemers. Bovenvermelde aanpassingen zullen dus voor alle werknemers toegepast worden vanaf 1 januari 2019, ongeacht of ze reeds in dienst zijn of in dienst treden.

Wanneer het bedrag van de verworven reserves (zonder rekening te houden met de rendementsgarantie) niet hoger ligt dan 150 euro op de datum van uitdiensttreding, dan zal dit bedrag bij de pensioeninstelling blijven zonder wijziging van de pensioentoezegging, tenzij in het pensioenreglement of de pensioenovereenkomst iets anders is bepaald.

Opgelet: bovenstaande bespreking is gebaseerd op ontwerpteksten en is onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

 

Bron: Wetsontwerp 8 mei 2018 van  inzake de omzetting van Richtlijn 2014/50/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende minimumvereisten voor de vergroting van de mobiliteit van werknemers tussen de lidstaten door het verbeteren van de verwerving en het behoud van aanvullende pensioenrechten, Parl. St. , Kamer 2017-2018, nr. 3079/001. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.