Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Aanpassingen gelegenheidsarbeid in de landbouw – update

By 29 maart 2024No Comments

De ministerraad heeft op 09/02/2024 een ontwerp van KB goedgekeurd m.b.t. diverse bepalingen inzake seizoensarbeid.

Het KB beoogt een tijdelijke uitbreiding van het toepassingsgebied wat betreft het gebruik van halve dagen gelegenheidsarbeid in de landbouw, met name de uitbreiding van de mogelijkheid om 100 halve dagen te werken voor alle handarbeiders die tewerkgesteld zijn in een onderneming met als hoofdactiviteit, een activiteit die beantwoordt aan een omschrijving zoals opgenomen onder NACE-code 01.4 of onder NACE-code 01.5 voor activiteiten met betrekking tot het fokken van dieren betreffen.

Deze aanpassing is van toepassing voor de periode van 01/01/2024 t.e.m. 31/12/2025.

Op verzoek van de sector kan deze maatregel in het derde kwartaal van 2025 worden geëvalueerd.

 

Daarnaast zou er voorzien worden in een aanpassing van het dagforfait voor de witloofsector. Het dagforfait van de 35 extra dagen voor de witloof zou gelijk worden aan dat van de 65 eerste dagen.

Huidige forfaits (vanaf 01/01/2024): 

Sector Dagforfait (EUR)
Witloof (1ste 65 dagen)25,30
Witloof (35 volgende dagen)31,63

Voorgestelde aanpassing 

Sector Dagforfait (EUR)
Witloof (1ste 65 dagen)25,30
Witloof (35 volgende dagen)25,30

Opgelet: De  hierboven vermelde opheffing van het specifieke dagforfait vanaf de 66e t.e.m. de 100e dag gelegenheidsarbeid in de witloofteelt werd nog niet bevestigd via KB. 

 

Bron: Koninklijk besluit van 21 maart 2024 tot wijziging van artikelen 8bis en 31bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS 29 maart 2023.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.