Skip to main content
Geen onderdeel van een categorie

Frauduleuze ziektebriefjes – wat kan je als werkgever doen?

By 28 maart 2024No Comments

In de media werd melding gemaakt dat het via het internet mogelijk zou zijn om via bepaalde websites zelf een ziektebriefje op te stellen en aan te kopen voor 20 euro.

Deze attesten kunnen op basis van een eerste blik authentiek lijken. Er zijn echter een aantal elementen die je als werkgever kan controleren of checken.

Een ziektebriefje moet een aantal vermeldingen bevatten die je als werkgever kan controleren:

  • de identiteit van de werknemer;
  • dat de werknemer arbeidsongeschikt is;
  • de waarschijnlijke duur van de arbeidsongeschiktheid ;
  • of de  werknemer zich voor de controle van zijn arbeidsongeschiktheid al dan niet naar een andere plaats mag begeven;
  • de identificatiegegevens van de arts* (naam, voornaam en het RIZIV-nummer (indien het een Belgische arts betreft))
  • het ziektebriefje moet door een arts ondertekend zijn. Volgens de Orde van der Artsen zijn niet-ondertekende medische documenten in de regel ongeldig. Bij twijfel over de echtheid van de handtekening, kan de werkgever  contact opnemen met de arts, die de echtheid kan bevestigen of ontkennen, zonder andere gezondheidsgegevens van de patiënt te onthullen.

*Een geneeskundig getuigschrift is enkel geldig als het door een beoefenaar van de geneeskunde opgemaakt werd. Het getuigschrift kan opgesteld zijn door de behandelende geneesheer, een andere geneesheer of een tandarts of vroedvrouw binnen hun bevoegdheidsgebied.

Als werkgever kan je via de website de Orde der Artsen Belgische artsen opzoeken om na te gaan of de arts bestaat.

In de praktijk zijn er naast het ziektebriefje nog andere attesten die kunnen worden afgeleverd door een arts maar die niet verward mogen worden met een ziektebriefje.

  • vb. “Dixit attest”. Een dixit-attest is een attest opgesteld door een arts dat louter en alleen gebaseerd is op de verklaring van de betrokkene en niet op een diagnose. Een Dixit-attest is geen medisch attest van ongeschiktheid en zal bijgevolg geen recht geven op gewaarborgd loon.
  • vb. Bewijs van aanwezigheid op een medische raadpleging. Dit is geen medisch attest van ongeschiktheid en zal bijgevolg geen recht geven op gewaarborgd loon.

Indien wordt vastgesteld dat er sprake is van een frauduleus attest en de werknemer geen geldig attest kan overmaken zal er sprake zijn van ongewettigde afwezigheid. Bovendien is er in dat geval sprake van strafbare feiten, met name “valsheid in geschrifte” waaraan nog verdere gevolgen verbonden zouden kunnen worden afhankelijk van de specifieke situatie (o.a. sancties uit het arbeidsreglement alsook desgevallend een ontslag om dringende reden).

Bij twijfel over de “arbeidsongeschiktheid” van de werknemer kan je als werkgever ook steeds een controlearts de opdracht geven om de werknemer te onderzoeken. De werknemer is ertoe gehouden de controlearts te ontvangen en zich door deze te laten onderzoeken. Bij weigering is er sprake van onttrekking aan de medische controle en kan de werkgever het recht op gewaarborgd loon ontzeggen.

 

Bron: diverse media; art. 31 arbeidsovereenkomstenwet; https://ordomedic.be/nl/adviezen/attesten/getuigschrift-van-arbeidsongeschiktheid/het-elektronisch-ondertekenen-van-medische-documenten?trk=article-ssr-frontend-pulse_little-text-block.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.