Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Berekening werknemers voor de oprichting van een intern meldkanaal i.h.k.v. de klokkenluidersregeling – gepubliceerd

By 29 maart 2024No Comments

In ons artikel “Oprichting intern meldkanaal i.h.k.v. de klokkenluidersregeling” werd dieper ingegaan op de verplichting voor juridische entiteiten met minstens 50 werknemers om een intern meldkanaal op te richten.

Er werd daarbij voorzien dat het aantal werknemers berekend moest worden volgens het gemiddelde van de in de juridische entiteit tewerkgestelde werknemers overeenkomstig de regels die gelden voor de sociale verkiezingen. De voorziene berekeningsmethode zorgde in de praktijk echter voor een aantal interpretatieproblemen. De berekening van het aantal werknemers voor de sociale verkiezingen wordt immers slechts om de 4 jaar uitgevoerd. Daarbij rees bijgevolg de vraag of dit voor het oprichten van een intern meldkanaal ook per 4 jaar moest beoordeeld worden of toch op een kortere termijn en op basis van welke periode.

Een wetsontwerp dat goedgekeurd werd op 08/02/2024 voorziet een verduidelijking hieromtrent.

Er wordt voorzien dat de drempel berekend moet worden volgens het gemiddelde van de werknemers tewerkgesteld in de onderneming overeenkomstig de reglementering van de sociale verkiezingen maar dit dient jaarlijks telkens op 1 januari te gebeuren. Er wordt daarbij rekening gehouden met een referteperiode van de 4 trimesters van het voorgaande kalenderjaar. De referteperiode loopt bijgevolg van 1 januari tot 31 december van het voorgaande jaar.

Opgelet: voor deze berekening tellen deeltijdse werknemer die minder dan 3/4de werken van een voltijds uurrooster, mee voor de helft.

Ondertussen werd deze wetswijziging gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 

Concreet betekent dit dus dat de werkgever vanaf 1 januari 2025 telkens op 1 januari gaat moeten controleren of de drempel van 50 is bereikt.

 

Bron: Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake economie, Parl.St.Kamer 2023 – 2024, 3665.Wet van 09/02/2024 houdende diverse bepalingen inzake economie (1), BS 21 maart 2024. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.