Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Aanpassingen Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) vanaf 01/10/2020

By 30 oktober 2020No Comments

De Vlaamse overheid heeft vanaf 01/10/2020 enkele technische wijzigingen aangebracht aan de VOP-regelgeving ter vereenvoudiging van deze maatregel.

VOP werknemers

De VOP is een premie voor die een werkgever kan genieten wanneer deze een persoon met een arbeidshandicap of -beperking aanwerft (of heeft aangeworven). Het is de bedoeling om de integratie van personen met een handicap in het beroepsleven te bevorderen door de eventuele extra kosten en lagere productiviteit die de arbeidshandicap voor de werkgever met zich meebrengt, te compenseren.

TypeWieDuur
VOP onbepaalde duurWerknemer met een stabiele en permanente arbeidshandicapMax. 5 jaar, eventueel verlenging mogelijk
VOP bepaalde duurWerknemers met een arbeidshandicap waarbij nog progressie mogelijk isVb. in herstel / behandelperiode van kanker, met een niet-aangeboren hersenletsel, met psychisch ziektebeeld die minder dan 5 jaar in behandeling zijn, in revalidatie die een progressieve tewerkstelling opstarten,…Max. 2 jaar, eventueel verlenging mits motivatie

Maatwerkbedrijven

Voortaan kunnen ook maatwerkers met een arbeidshandicap die doorgroeien naar een reguliere functie binnen het maatwerkbedrijf de ondersteuningspremie ten gevolge van hun arbeidsbeperking ontvangen.

Daarnaast is het mogelijk voor een maatwerkbedrijf om een VOP-premie aan te vragen voor een niet-doelgroepwerknemer die een erkende arbeidshandicap heeft en is aangeworden na 01/01/2015 of een niet-doelgroepwerknemer die reeds in dienst was die vanaf 01/01/2015 een arbeidshandicap krijgt.

Bedrag VOP-premie

Werkgever zullen bij elke nieuwe aanvraag voor de premie een beroep kunnen doen op 40% van het geplafonneerd referteloon, of het nu om de aanwerving van een nieuwe werknemer gaat dan wel om de tewerkstelling van een werknemer die al langer in dienst was maar een arbeidshandicap heeft gekregen.

VOP onbepaalde duurVOP bepaalde duur
1-5 kwartalen in dienst40% x (geplafonneerd referteloon x 3) x tewerkstellingspercentage20% x (geplafonneerd referteloon x 3) x tewerkstellingspercentage
6-9 kwartalen in dienst30% x (geplafonneerd referteloon x 3) x tewerkstellingspercentage20% x (geplafonneerd referteloon x 3) x tewerkstellingspercentage
Meer dan 10 kwartalen in dienst20% x (geplafonneerd referteloon x 3) x tewerkstellingspercentage20% x (geplafonneerd referteloon x 3) x tewerkstellingspercentage

Indien de VOP-premie niet volstaat om de kosten te compenseren kan de werkgever een verhoging van de premie aanvragen tot max. 60% van het geplafonneerd referteloon. Dit zal slechts in uitzonderlijke gevallen toegestaan worden en moet uitdrukkelijk gemotiveerd worden in het motivatiedocument.

Opgelet: indien u de werknemer opleidde via een gespecialiseerde individuele beroepsopleiding (GIBO)  voor u hem aanwierf, dan telt de periode waarin hij een GIBO volgde mee voor de berekening van het bedrag van de VOP.

Voorbeeld: de werknemer heeft 5 kwartalen lang een GIBO gevolgd en in het 6de kwartaal wordt er een VOP-premie aangevraagd, dan wordt de premie berekend op 30% van zijn geplafonneerd referteloon.

Opgelet: de VOP-premie wordt berekend op de loonaangifte door de werkgever. In geval van tijdelijke werkloosheid zal de kwartaalpremie lager uitvallen, omdat de periode van tijdelijke werkloosheid niet wordt meegeteld bij de berekening van de VOP.

Opgelet: er wordt uitdrukkelijk bepaald in de regelgeving dat als de werknemer ontslag wordt de VOP-premie door de werkgever niet gebruikt mag worden om de verbrekingsvergoeding te betalen.

VOP voor zelfstandigen

Zelfstandigen in hoofd-of in bijberoep met een door de VDAB erkende arbeidshandicap kunnen onder bepaalde voorwaarden ook een VOP-premie aanvragen. De VOP-premie compenseert de eventuele extra kosten of lagere productiviteit die samengaan met de arbeidshandicap.

Voortaan kunnen ook zelfstandigen die na 1/10/2008 zelfstandige in hoofd- of in bijberoep zijn geworden, of als ‘bestaande’ zelfstandige een erkende arbeidshandicap hebben gekregen na 1/10/2008 een VOP-premie aanvragen.

TypeWieDuur
VOP onbepaalde duurzelfstandige met een stabiele en permanente arbeidshandicapMax. 5 jaar, eventueel verlenging mits motivatie
VOP bepaalde duurZelfstandige met een arbeidshandicap waarbij nog progressie mogelijk isVb. in herstel / behandelperiode van kanker, met een niet-aangeboren hersenletsel, met psychisch ziektebeeld die minder dan 5 jaar in behandeling zijn, in revalidatie die een progressieve tewerkstelling opstarten,…Max. 2 jaar, eventueel verlenging mits motivatie

 

Berekening VOPBerekening VOP / kwartaal
Kwartalen 1 – 540% x (GGMMI x 3)1.912,57 euro
Kwartalen 6 – 20 20% x (GGMMI x 3)956,28 euro

Opgelet: Voor de VOP van bepaalde duur geldt gedurende kwartaal 1 t.e.m. 20 een percentage van 20%.

Indien de VOP-premie niet volstaat om de kosten te compenseren kan de zelfstandige een verhoging van de premie aanvragen tot max. 60% van het GGMMI. Dit zal slechts in uitzonderlijke gevallen toegestaan worden en moet uitdrukkelijk gemotiveerd worden in het motivatiedocument.

Voor zelfstandigen die omwille van de coronacrisis onvoldoende bedrijfsactiviteit realiseren, wordt de mogelijkheid voorzien om pro rata rekening te houden met deze crisismaanden. Dit gebeurt ook zo bij zelfstandigen die omwille van ziekte hun activiteit moeten onderbreken.

 

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2020 tot wijziging van artikel 28, 30 en 35 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 betreffende de professionele integratie van personen met een arbeidshandicap, BS 2 oktober 2020; https://www.vlaanderen.be/vlaamse-ondersteuningspremie; https://www.vlaanderen.be/vlaamse-ondersteuningspremie-voor-zelfstandigen. 

 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.