Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Aanpassingen Wijninckxbijdrage vanaf 2019

By 26 december 2018maart 13th, 2019No Comments

Sinds het 4e kwartaal van 2012 zijn werkgevers om een bijzondere socialezekerheidsbijdrage verschuldigd op de bijdragen die door de werkgever in de tweede pensioenpijler worden betaald (aanvullende pensioenen) boven een bepaald grensbedrag.

Deze bijzonder socialezekerheidsbijdrage, de zogenaamde wijninckxbijdrage werd op 01.01.2018 verhoogd van 1,5% naar 3%.

De werkgever is deze bijzondere bijdrage in het vierde kwartaal verschuldigd wanneer voor ten minste één van zijn werknemers de betaalde bedragen en/of premies voor aanvullend pensioen een jaarlijkse grens van 30.000 euro (32.472 euro voor bijdragejaar 2018) overschrijden.

Vanaf 2019 zal de wijninckxbijdrage gelden wanneer de som van het wettelijk pensioen en de aanvullende pensioenen een bepaalde pensioendoelstelling overschrijdt. De pensioendoelstelling is het maximale ambtenarenpensioen vermenigvuldigd met de loopbaanbreuk. Concreet betekent dit dat de stortingen niet meer relevant zijn, maar wel de totale som van het uiteindelijke pensioen.

Daarnaast zijn er 2 technische aanpassingen:

  • De inrichter wordt de schuldenaar van de bijdrage;
  • De aangiftetermijnen voor de pensioeninstellingen wijzigen.

 

Bron: Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake sociale bepalingen, Parl. St. Kamer 2018 -19, nr. 54-3355/001. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.