Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Bedragen niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen 2019 + nieuwe modelformulieren

By 26 december 2018maart 19th, 2019No Comments

De maximumjaarbedragen voor de gunstige sociale en fiscale behandeling van de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen zijn gekend.

Bonusplan

Werkgevers kunnen op basis van CAO nr. 90 al hun werknemers of een deel ervan op een fiscaal en sociaal gunstige manier een loonbonus toekennen die gebonden is aan de collectieve resultaten die een onderneming op basis van objectieve criteria behaalt. Om het sociaal en fiscaal voordelig regime te kunnen toepassen, dienen de voorwaarden van CAO nr. 90 en de wet van 21 december 2007 nageleefd worden.

Afhankelijk van het feit of er al dan niet een vakbondsafvaardiging aanwezig is in de onderneming zal het bonusplan via een collectieve arbeidsovereenkomst of een toetredingsakte ingevoerd moeten worden.

Bedragen 2019

De maximumjaarbedragen worden jaarlijks geïndexeerd. Het plafond van de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen met betaling in 2019, bedraagt 3.383 euro voor RSZ-doeleinden (3.313 euro in 2018).

De fiscale maximumgrens voor de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen, met betaling in 2019, bedraagt 2.941 euro (2.880 euro in 2018).

Nieuwe modelformulieren en procedure voor wijzigingen

Vanaf 1 januari 2019 gelden  volgende belangrijke wijzigingen met betrekking tot het systeem van de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen (“de bonusplannen”):

  • nieuwe verplichte modelformulieren, zowel wat betreft de ondernemings-cao als de toetredingsakte;
  • indien de toetredingsakte of ondernemings-cao voorziet in een bijzondere procedure om de te bereiken niveaus of doelstellingen te wijzigen, kan dergelijke wijziging voortaan alleen nog maar betrekking hebben op de toekomst, en dus niet op een referteperiode die reeds verstreken of aan de gang is;
  • deze wijzigingen moeten neergelegd worden bij de griffie vóór de aanvang van de nieuwe referteperiode.

Meer weten?

In ons artikel ‘Bedragen niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen voor 2018‘ kan u bijkomende informatie terugvinden m.b.t. de loonbonus cao nr. 90.

In ons artikel ‘Winstpremie of loonbonus… deadline bonusplan nadert’, kun u een vergelijking vinden tussen beide voordelen.

 

Bron: CAO NAR nr. 90/3 van 27 november 2018 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 90 van 20 december 2007 betreffende de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen; Advies NAR nr. 2.107 van 27 november 2018; FOD WASO (www.werk.belgie.be)

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.