Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Actieplan telewerk

By 31 maart 2021No Comments

Omwille van de coronacrisis is plots voor vele bedrijven telewerk de norm geworden (cf. telewerkverplichting).

Aan telewerk zijn zowel voordelen als nadelen verbonden. In het kader van de langdurige toepassing van de telewerkverplichting botsen bedrijven op enkele van de hieraan verbonden nadelen (o.a. grens werk-privé, contact collega’s en binding met de onderneming, ….).

Werken op afstand vraagt een andere manier van werken, brengt andere uitdagingen met zich mee en vereist andere vaardigheden.

De Vlaamse overheid heeft gelet op bovenstaande dan ook een actieplan telewerk in het leven geroepen om werknemers en ondernemingen verder door deze periode te loodsen en telewerk op een duurzame manier te veranderen in de arbeidsorganisatie van de toekomst.

Het actieplan zet in op informeren, sensibiliseren en ondersteuning van werknemers en onderneming. De focus wordt daarbij gelegd bij KMO’s die specifieke uitdagingen kennen gelet op het telewerk.

Informatie en sensibilisering

De Vlaamse overheid informeert en sensibiliseert rond telewerk door het uitbouwen van informatie over telewerk op de website werkbaarwerk.be  samen met de Stichting Innovatie & Arbeid (StIA) en de sociale partners van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV).

Op deze website kan men informatie terugvinden over de organisatie van telewerk, do’s en don’ts bij telewerk, het wettelijk kader, mogelijke financiële ondersteuning bij de uitbouw van telewerk, goede voorbeelden en ondersteunende tools.

Ook de Federale overheid heeft een nieuwe website gelanceerd (samenwerking FOD WASO, RIZIV en FOD Sociale Zekerheid) meer specifiek met betrekking tot stress en burn-out. De coronacrisis kost veel inspanning en tijd om de veranderingen die de crisis met zich meebrengt te verwerken en ons aan te passen aan de nieuwe situatie met meer telewerk. Deze verhoogde belasting kan een extra trigger voor een burn-out zijn. De website geeft informatie over hoe men burn-out kan voorkomen, herkennen en overwinnen. Alsook inlichtingen over hulpverleners, opleidingen en financiële tussenkomsten.

Monitoring

Het telewerk in Vlaanderen wordt gemonitord via een maandelijkse bevragingen van ondernemingen.


Augustus 2020
September 2020Oktober 2020November 2020December 2020Januari 2021 

Februari 2021

100% telewerk17,2%11%20,7%30,1%26,9%31,8%31,3%

(- 0,5%)

Hybride19,2%24,6%23,6%11,7%16,2%14,3%15,7%

(+1,4%)

Totaal36,4%35,6%44,3%41,8%43,1%46,1%47%

(+0,9%)

Loopbaanbegeleiding

In 2020 moesten een groot deel van de werknemers in Vlaanderen overschakelen naar telewerk als gevolg van de coronacrisis. Gelet op deze overschakeling is het mogelijk dat de job va, bepaalde werknemers zodanig gewijzigd is dat deze niet meer aansluit bij de persoonlijke ambities. Gelet op de coronacrisis en het verplicht telewerk kunnen er bijgevolg een hele resem ‘nieuwe’ loopbaanvragen naar boven komen.

Werknemers kunnen samen met een loopbaanbegeleider (via het systeem van loopbaancheques) nagaan hoe telewerk impact heeft op de werkbeleving en hoe om te gaan met deze uitdagingen, zowel proactief als curatief.

Werkbaarheidscheques

Werkgevers kunnen onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van werkbaarheidscheques voor  hoe telewerk best georganiseerd wordt met aandacht voor het psychosociaal welbevinden van de werknemers.

Door de coronacrisis werd immers beslist om de focus van de werkbaarheidscheques te verruimen. Dit om bedrijven te ondersteunen in aanpassingen aan de werkpost en arbeidsorganisatie zodat de werkplek coronaproof wordt of om opleidingen en andere begeleiding te krijgen om te kunnen werken in een gewijzigde arbeidscontext. Met de werkbaarheidscheques kunnen bedrijven advies inwinnen over hoe telewerk het best georganiseerd wordt met aandacht voor het psychosociaal welbevinden van de werknemers.

De werkbaarheidscheques kunnen nu ook ingezet worden om werkgevers te ondersteunen in het uitwerken van je telewerkpolicy.

De subsidie bedraagt maximaal 10.000 euro per onderneming.

ESF ondersteuning

Met ESF-ondersteuning worden bedrijven aangemoedigd om vaardigheden te ontwikkelen die bijdragen aan duurzaam, werkbaar en productief telewerk. Ondernemingen kunnen subsidies aanvragen voor opleidingen over:

  • digitale vaardigheden, bijvoorbeeld leren werken met digitale samenwerkingsplatformen;
  • psychisch welbevinden, bijvoorbeeld zelfstandigheid tijdens telewerk, balans werk en privé bij telewerk,…;
  • vaardigheden voor werken op afstand, bijvoorbeeld leidinggeven op afstand, verbinding en betrokkenheid bewaren, …

 Ondersteuning

Er werd daarnaast een intersectorale adviseur rond werkbaar werk werd aangesteld. Deze adviseur zal onder andere de noden rond telewerk in de diverse sectoren in kaart brengen, met het oog op gerichte ondersteuningsacties.

Daarnaast overlegt de Vlaamse overheid ook met de federale diensten (o.a. inspecteurs) om de dienstverlening en informatie die beschikbaar is in Vlaanderen over duurzaam telewerken mee beschikbaar te maken bij de ondernemingen. Om de samenwerking tussen de inspectiediensten te versterken rond inspecties bij ondernemingen, werd een samenwerkingsprotocol afgesloten.

 

Bron: https://www.vlaanderen.be/departement-werk-sociale-economie/nieuwsberichten/actieplan-telewerk-gelanceerd.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.