Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Afschaffing minimale arbeidsduurgrenzen op komst?

By 28 april 2023No Comments

Reeds eind 2019 werd er een wetsvoorstel ingediend tot opheffing van sommige wettelijke bepalingen inzake minimale arbeidsduur.

Momenteel mag de wekelijkse arbeidsduur van deeltijds tewerkgestelde werknemers niet lager liggen dan een derde van de wekelijkse arbeidsduur van voltijds tewerkgestelde werknemers (de zogenaamde “1/3e-regel”) en mag de duur van elke werkperiode niet korter zijn dan 3 uren (de “3-urenregel”). Dit wetsvoorstel wil deze wettelijke bepalingen inzake minimale arbeidsduur opheffen

Volgens de memorie van toelichting past minder dan 3 uur per dag werken of minder dan een derde van de wekelijkse arbeidsduur van een voltijdse werknemer arbeiden perfect in het plaatje van werkbaar werk op maat. Er wordt daarbij ook verwezen naar het feit dat er hieromtrent geen Europese minimumvoorschriften gelden alsook dat in de buurlanden Nederland en Duitsland hieromtrent geen minimale voorschriften gelden.

Er werd op 25 april 2023 nog een amendement ingediend dat ertoe strekt de sanctie in het Sociaal Strafwetboek te schrappen alsook een inwerkingtredingdatum voorziet op de eerste dag van de zevende maand die volgt op de maand van publicatie in het Belgisch Staatsblad. Dit laatste wordt voorzien zodat de Koning de mogelijkheid heeft om de toepasselijke reglementaire bepalingen aan te passen (vb. KB houdende de werkloosheidsreglementering).

 

Bron: Wetsvoorstel van 13/09/2019 tot opheffing van sommige wettelijke bepalingen inzake minimale arbeidsduur, Parl.St. Kamer 2019, 0318. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.