Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Uitbreiding toepassingsgebied PC 211 met arbeiders vanaf Q2 2023 – update

By 11 mei 2023No Comments

In 2020 werden er enkele aanbevelingen gedaan m.b.t. de aanpassing van bepaalde paritaire comités waaronder de wijziging van de benaming en het bevoegdheidsgebied van het “Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel” (PC 211) naar “Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en –handel”.

De bevoegdheid van het PC zou aldus niet meer beperkt zijn tot de bedienden, maar uitgebreid worden tot de werknemers in het algemeen (zowel arbeiders als bedienden). Concreet zullen vanaf 1 april 2023 de arbeiders van PC 117 onder PC 211 vallen.

De  RSZ is reeds begonnen met de achterliggende technische aanpassingen (DmfA en ASR) voor de periode vanaf 1 april 2023.

De KB’s die de uitbreiding / aanpassing van het bevoegdheidsgebied van PC 211 voorzien, werden ondertussen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze uitbreiding zal uitwerking hebben vanaf 01/04/2023. 

PC 211 heeft ondertussen een bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst gesloten die de continuïteit van de loon- en arbeidsvoorwaarden van de betrokken werknemers regelt.

Deze bijzondere cao voorziet dat zowel voor de arbeiders die vóór als na 1 april 2023 in dienst zijn getreden de loon- en arbeidsvoorwaarden van PC 117 (zoals vastgelegd in cao’s van onbepaalde duur op 31/03/2023) verder toegepast worden. 

Deze cao’s van onbepaalde duur gesloten in PC 117 blijven gelden totdat PC 211 een sectorale cao sluit m.b.t. deze thema’s. 

 

Bron: Bericht betreffende de opheffing van een paritair comité en een nieuwe regeling van de werkingssfeer van paritaire comités, BS 24 september 2020; RSZ kwartaalaanpassingen 2023/1; KB van 12 maart 2023 tot opheffing van het koninklijk besluit van 28 maart 1975 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel en tot opheffing van het koninklijk besluit van 6 juni 1975 tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel, BS 28 maart 2023; Collectieve arbeidsovereenkomst van 3 april 2023. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.