Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Afwijking van de minimale arbeidsduur bij progressieve werkhervatting!

By 18 oktober 2022No Comments

Progressieve werkhervatting – arbeidsduur

Een herstellende werknemer kan na een periode van volledige arbeidsongeschiktheid onder bepaalde voorwaarden (o.a. toestemming adviserend arts mutualiteit) het werk gedeeltelijk hervatten om op die manier opnieuw te wennen aan een voltijds arbeidsritme. De arbeidsongeschikte werknemer heeft dus de mogelijkheid om zich geleidelijk aan te re-integreren in zijn job.

In de praktijk werd vastgesteld dat de huidige arbeidsreglementering een belemmering kan vormen voor bepaalde werknemers omdat voor hen een tewerkstelling van minstens 3 uren per dag of 1/3de per week gelet op hun gezondheidstoestand (tijdelijk) nog wat te hoog gegrepen is.

Het arbeidsrecht bepaalt dat elke arbeidsprestatie moet gebeuren in blokken van minstens 3 uur per dag en dat het arbeidsvolume in een arbeidscontract altijd minstens 1/3de van de
normale wekelijkse arbeidsduur moet omvatten.

Tijdens de begrotingsbesprekingen van oktober 2021 werd een nieuwe afwijking op de regels goedgekeurd, met name de tewerkstelling in het kader van de gedeeltelijke werkhervatting, ook bekend onder de term ‘progressieve tewerkstelling’. Op die manier is meer flexibiliteit mogelijk voor zeer beperkte werkhervattingen.

Inwerkingtreding

Het KB dat de afschaffing van de 1/3 regel voorziet werd ondertussen gepubliceerd in het Belgisch staatsblad en zal in werking treden op 16 oktober 2022.

Het KB dat de afschaffing van de 3-uren regel voorziet, is ondertussen ook gepubliceerd in het Belgisch staatsblad en zal in werking treden op 28 oktober 2022.

 

Bron: Persnota vice-eerste minister, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke ‘Terug naar Werk’; koninklijk besluit van 23/09/2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1992 betreffende de afwijkingen van de minimale wekelijkse arbeidsduur van de deeltijds tewerkgestelde werknemers vastgesteld bij artikel 11bis van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, BS 6 oktober 2022; Koninklijk besluit van 18/09/2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juni 1990 tot vaststelling van de afwijkingen van de minimumgrens van de duur van de prestaties der werknemers, BS 18 oktober 2022. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.