Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Discriminatiewetgeving – verruiming van het beschermd criterium ‘gezondheidstoestand’

By 17 oktober 2022No Comments

Door de momenteel gehanteerde terminologie beschermt de antidiscriminatiewetgeving niet tegen discriminatie op basis van een gezondheidstoestand uit het verleden. De huidige antidiscriminatiewet beschermt alleen de huidige of toekomstige gezondheidstoestand en niet het ziekteverleden, in tegenstelling tot collectieve arbeidsovereenkomst nr. 95 van 10 oktober 2008 betreffende de gelijke behandeling gedurende alle fasen van de arbeidsrelatie, die dat wel doet

Daardoor is een persoon die in het verleden bijvoorbeeld kanker had en een baan ontzegd wordt, omdat zijn werkgever vreest dat hij of zij zal hervallen, onvoldoende beschermd door de wet.

Een wetsvoorstel dat werd aangenomen in de kamer op 01/07/2022 voorziet de verruiming van het beschermde criterium verruimen, opdat men altijd beschermd is tegen discriminatie op basis van een gezondheidstoestand.

In de antidiscriminatiewetgeving worden bijgevolg de woorden “huidige of toekomstige gezondheidstoestand” vervangen door het woord “gezondheidstoestand”.

In het advies van de NAR wordt daarbij ook benadrukt dat een direct of indirect verschil in behandeling op grond van de gezondheidstoestand geen discriminatie is indien dit objectief wordt gerechtvaardigd door een legitiem doel en indien de middelen die worden ingezet om dit doel te verwezenlijken, passend en noodzakelijk zijn.

Indien echter de werkgever het onderscheid op basis van gezondheidstoestand niet kan rechtvaardigen, riskeert hij een schadevergoeding van 6 maanden loon te moeten betalen.

 

Bron: Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie wat de discriminatiegrond gezondheidstoestand betreft, Parl. St. 2020-21, nr. 2227/004; NAR, advies nr. 2.266 van 21 december 2021 “Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie wat de discriminatiegrond gezondheidstoestand betreft; Wet van 20/07/2022 tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie wat de discriminatiegrond gezondheidstoestand betreft (1), BS 17 oktober 2022. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.