Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Amateur-sporter en vergoeding : standpunt RSZ

By 31 mei 2023No Comments

In de nieuwe Administratieve instructies van Q2 2023 heeft de RSZ een specifieke regeling opgenomen betreffende sportbeoefenaars die een kleine vergoeding ontvangen voor de terugbetaling van hun kosten en een eventuele winstpremie.

Er geldt een weerlegbaar vermoeden dat er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst indien:

  • het totale bedrag dat de sportbeoefenaar ontvangt voor een gans sportseizoen (per jaar dus) niet hoger is dan 4500 € en;
  • de sportbeoefenaar zelf al de kosten moet dragen die horen bij zijn sportbeoefening (aankoop en onderhoud van schoeisel en trainingskledij, kine, sportvoeding, verplaatsingen, sociale verplichtingen, …).

Als voorgaande voorwaarden van toepassing zijn, dan moet de sportbeoefenaar de ontvangen bedragen niet aangeven aan de RSZ.

Arbeidsrecht

De club en de sporter hebben in het kader van een amateursport niet de bedoeling om een arbeidsovereenkomst te sluiten. Er is dus geen sprake van prestaties die geleverd worden onder het gezag van de club tegen betaling van loon, maar eerder van prestaties die geleverd worden in het kader van vrijetijdsbesteding.

Wel kan de club een onkostenvergoeding of winstpremie toekennen aan de amateur sporter.

Het arbeidsrecht is op deze verhouding niet van toepassing.

Voor de RSZ geldt echter wel een weerlegbaar vermoeden dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst wanneer de toegekende vergoedingen en premies een bedrag van 4500 € op jaarbasis overschrijden. Er zal dan nagegaan moeten worden of een gezagsrelatie overeenkomstig de regels van het arbeidsrecht voorhanden is.

Fiscaal

Fiscaal gezien verandert er niet. Enkel de RSZ heeft haar instructies aangepast.

Zodat de toepasselijke fiscale grenzen en bedragen van toepassing blijven.

Bron: Administratieve instructies RSZ Q2 2023

 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.