Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Automatische indexering in januari?

By 30 november 2022No Comments

In januari zullen een heel aantal van de werkgevers de lonen van hun bedienden moeten indexeren met een aanzienlijk percentage, zo ook de werkgevers waarop het grootste paritair comité ter bedienden (PC 200) van toepassing is. De prognose van het indexpercentage staat intussen op 11,59%.

Omwille van dit hoge indexeringspercentage vragen veel werkgevers zich af of er uitzonderingen op de automatische indexering in januari mogelijk zijn.

Allereerst is het van belang na te gaan welk indexatiemechanisme vastgelegd is op niveau van het paritair comité.

Zo voorziet bijvoorbeeld PC 200 en sectoraal indexatiemechanisme dat zowel van toepassing is op de sectorale minimumlonen als de reële lonen, waar dat in PC 306 (verzekeringswezen) bijvoorbeeld een indexatiemechanisme voorzien is voor de schaallonen en de sectorale minimumlonen voor het gedeelte dat overeenkomt met het minimum. Daarnaast heb je ook nog sectoren waar enkel de minimumlonen geïndexeerd worden (vb. PC 336 vrije beroepen).

Aangezien er in PC 200 een sectorale cao voorhanden is, die tevens bij koninklijk besluit algemeen verbindend is verklaard, is ze bindend voor alle werkgevers die behoren tot dit paritair comité. Een algemeen verbindend verklarende cao staat hoger in rang dan de individuele arbeidsovereenkomsten of andere schriftelijke afspraken met de werknemers zodat hier niet van afgeweken kan worden. Er kan dus geen afstand gedaan worden van de indexatie zelf.

Nieuwe indiensttreding? Datum van indiensttreding is van belang

Wanneer de werknemer in dienst treedt op 1 januari bij een werkgever vallende onder PC 200 dan zal de bruto maandwedde zoals opgenomen in de arbeidsovereenkomst geïndexeerd moeten worden aangezien de sector voorziet in de indexering van alle lonen (effectief en minimum) per 01/01/2023.

Indien deze datum van indiensttreding valt na 1/1/2023, bijvoorbeeld op 2 januari (aangezien 1 januari een feestdag is) dan is de automatische indexering niet van toepassing aangezien deze enkel verplicht uitgevoerd moet worden op de reële lonen in de onderneming op 01/01/2023.

Opgelet: de datum van indiensttreding moet daarbij onderscheiden worden van de ondertekening van de arbeidsovereenkomst. Deze laatste kan immers voor 01/01/2023 vallen. Als de overeengekomen bruto maandwedde echter lager is dan het nieuwe sectorale minimumloon van toepassing op deze werknemer, zal dit uiteraard moeten worden verhoogd om dit minimum te respecteren.

 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.