Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Avenant dubbelbelastingverdrag België-Luxemburg: versoepeling aantal werkdagen woonstaat

By 28 oktober 2022No Comments

Op 31 augustus 2021 zijn België en Luxemburg overeengekomen om het aantal thuiswerkdagen per belastbaar tijdperk van 24 te verhogen naar 34 dagen per jaar.

Algemene regel

De plaats van tewerkstelling heeft een impact op de bevoegdheid om belastingen te heffen op de aan deze tewerkstelling gerelateerde inkomsten (=werkstaatprincipe). Indien een werknemer in een ander land werkt dan waar de werknemer woonachtig is, dan zal het land waar de prestaties verricht worden, bevoegd zijn om belastingen te heffen.

Wanneer de werknemer prestaties omwille van thuiswerk in zijn woonland verricht, dan zal het woonland in principe bevoegd zijn om belastingen te heffen op de prestaties die thuis verricht worden.

Tolerantieregel

In het dubbelbelastingverdrag tussen België en Luxemburg is evenwel voorzien dat 24 dagen per jaar uitgeoefend kunnen worden buiten de staat van de gebruikelijke activiteit, zonder een impact te hebben op de heffingsbevoegdheid van het land waar de activiteit normaal uitgeoefend wordt.

Voorwaarden

De werknemer moet fysiek aanwezig zijn in de woonstaat en/of derde staat om de beroepsactiviteit uit te oefenen. Elke dag waarop slechts maar een aantal uren vanuit de woonstaat en/of derde staat gewerkt wordt, zal voor de berekening geteld worden als een volledige dag.

De arbeidsovereenkomst van de werknemer moet voorzien dat er vanuit thuis gewerkt mag worden (=telewerk).

De belastingen zullen derhalve geïnd worden door het land waar de activiteit normaal uitgeoefend wordt, en niet in het land waar ze wonen en dit voor maximaal 24 thuiswerkdagen per jaar.

Versoepeling tolerantie vanaf 01/01/2022

Vanaf 1 januari 2022 wordt het aantal thuiswerkdagen die geen fiscale gevolgen teweegbrengen, verhoogd naar 34 thuiswerkdagen.

Corona?

Deze tolerantieregel heeft tevens niets te maken met de coronamaatregelen en het dubbelbelastingverdrag dat hieromtrent tussen België en Luxemburg gesloten is.

De telewerkdagen in het kader van corona moeten bijgevolg niet meegenomen te worden voor de berekening van de 24 thuiswerkdagen.

De ministerraad heeft op 20 oktober 2022 een voorontwerp goedgekeurd dat instemt met voorgaande avenant op deze manier zal het dubbelbelastingverdrag met Groothertogdom Luxemburg officieel aangepast worden. 

 

Bron: Avenant van 31 augustus 2021 bij de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en het desbetreffende Slotprotocol, ondertekend te Luxemburg op 17 september 1970, zoals gewijzigd door de Avenanten van 11 december 2002, van 16 juli 2009 en van 5 december 2017.

 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.