Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Bedragen grenzen loonbeslag en loonoverdracht vanaf 01/10/2021

By 29 september 2021No Comments

In het kader van de coronacrisis werd voorzien in een tijdelijke verhoging van de grenzen voor het bepalen van het voor beslag of overdracht vatbaar gedeelte van het loon tot 30/09/2021. 

Meer informatie in ons artikel ‘Tijdelijke inperking beslagen particulieren en verhoging grensbedragen’.

Aangezien bovenvermelde tijdelijke regeling afloopt op 30/09/2021 moet er vanaf 01/10/2021 opnieuw rekening gehouden worden met de normale grenzen voor loonbeslag of loonoverdracht die gelden voor het jaar 2021 (geïndexeerde bedragen).

1. Beroepsinkomsten

Voor de bedragen uitgekeerd ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst, een leerovereenkomst, een statuut, een abonnement, alsook bedragen uitgekeerd aan personen die tegen loon onder het gezag van een andere persoon arbeid verrichten buiten een arbeidsovereenkomst, en het vakantiegeld betaald in toepassing van de wetgeving jaarlijkse vakantie, gelden de volgende grens bedragen:

Maandelijks loon Voor beslag of overdracht vatbare gedeelte
tot 1.149 EUR0%
1.149,01 – 1.235 EUR20%
1.235,01 – 1.362 EUR30%
1.362,01 – 1.490 EUR40%
> 1.490 EUR100%

2. Vervangingsinkomen

Voor inkomsten uit andere activiteiten dan vermeld bij punt 1 gelden onderstaande grens bedragen. Het gaat hier onder andere om pensioenen, werkloosheidsuitkeringen, ziekte uitkeringen,… Indien uw werknemer bijvoorbeeld deeltijds werkt en deeltijds een uitkering ontvangt, dan is deze uitkering vatbaar voor beslag of overdracht rekening houdend met onderstaande grens bedragen.

Maandelijks loon Voor beslag of overdracht vatbare gedeelte
tot 1.149 EUR0%
1.149,01 – 1.235 EUR20%
1.235 – 1.490 EUR40%
> 1.490 EUR100%

3. Vermindering kind ten laste

Het voor beslag of overdracht vatbare bedrag kan verminderd worden met een bedrag per kind ten laste. Dit bedrag wordt vastgesteld op 71 euro per kind ten laste.

Toegelaten eigen inkomsten kind ten laste
Samenwonende3.259 euro
Alleenstaande4.708 euro
Gehandicapt kind5.908 euro

 

Bron: Bericht over de indexering van de bedragen vermeld in artikel 1, vierde lid, van het koninklijk besluit van 27 december 2004 ter uitvoering van artikel 1409, § 1, vierde lid, en 1409, § 1bis, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek inzake de beperking van de inbeslagneming wanneer er kinderen ten laste zijn, BS 17 december 2020; KB van 10/12/2020 tot uitvoering van artikel 1409, § 2, van het Gerechtelijke Wetboek (1), BS 17 december 2020; Koninklijk besluit van 24/06/2021 tot verlenging van sommige maatregelen genomen bij wetten van 20 december 2020 houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 , van 30 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie en het notariaat in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 en van 20 mei 2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, BS 30/06/2021. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.