Skip to main content
Sociaal-Juridisch

De tijdelijke maatregelen Vlaams Opleidingsverlof worden definitief- UPDATE

By 29 september 2021No Comments

Tijdens corona was het niet meer mogelijk voor opleidingsverstrekkers in het kader van het Vlaamse Opleidingsverlof om hun lessen fysiek te laten doorgaan . De opleidingsverstrekkers zijn dan overgegaan naar digitale lesvormen en contactmomenten. De wetgeving was echter hieraan nog niet aangepast. Daarom heeft de Vlaamse overheid in 2020 bepaalde artikels gewijzigd rond het Vlaams Opleidingsverlof. Deze wijzigingen waren initieel tijdelijk van aard en zouden aflopen op 31 december 2021.

Zo werd de definitie van contacturen uitgebreid naar digitale contact-momenten en werd ook het blended leren ingevoerd. Meer info vind je terug in ons artikel “Vlaams opleidingsverlof tijdelijk mogelijk voor digitale opleidingen – update“.

De Vlaamse overheid heeft op heden deze nieuwe opleidingsvormen positief geëvalueerd en zal ze definitief introduceren vanaf het schooljaar 2021-22.

Contacturen via digitale lessen

De opleidingen die gegeven worden met minstens 32 contacturen worden nu definitief uitgebreid naar digitale contactmomenten.

Er moet wel nog steeds sprake zijn van een rechtstreeks contact tussen de instructeur of begeleider en de cursist. Aldus komen vooraf opgenomen lessen hiervoor niet in aanmerking.

Het zal dus meer gaan om virtual classrooms en digitaal georganiseerde begeleidingssessies.

Blended leren

De opleidingsvorm ‘blended leren’ wordt ook definitief ingevoerd. Blended vormen is een combinatie van fysieke lessen afgewisseld met online modules. Ook hier moeten er minstens 32 contacturen of 3 studiepunten voorzien zijn.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan een Franse cursus waarbij de grammatica toegelicht wordt in een rechtstreeks contactmoment met de lesgever, maar de oefeningen op deze grammatica naderhand via een platform ter beschikking gesteld worden, en die doornomen moeten worden tegen de volgende les.decat

Voor de opleidingsvorm blended leren zal de opleidingsverstrekker tevens een learning management systeem moeten gebruiken.
In het kader hiervan heeft de Vlaamse minister van Werk recent de formaliteiten omtrent de registratie en het inschrijvingsattest van de werknemer bij het volgen van een opleiding via blended leren aangepast. Bij de registratie van de opleiding moet de opleidingsverstrekker duidelijk het aantal uren blended leren en het aantal uren afstandsleren doorgeven. Ook het inschrijvingsattest voor de werknemer zal duidelijk aantal uren blended leren moeten vermelden. 

De opleidingsverstrekker zal daarnaast bij de registratie ook het learning management systeem dat wordt gehanteerd en de beschrijving van de manier waarop wordt opgevolgd of de vooropgezette leerdoelstellingen zijn behaald, moeten meedelen.

De werkgever kan via de opleidingsdatabank nagaan of een opleiding in aanmerking komt voor het Vlaamse Opleidingsverlof.

Ten slotte verwijzen we nog naar ons artikel “Vlaams opleidingsverlof – gemeenschappelijk initiatiefrecht“, dat van toepassing is voor schooljaar 2021-22.

 

Bron: B. Vl. R. van 31 augustus 2021 tot wijziging van artikel 3 en artikel 4 van het ministerieel besluit van 8 juli 2019 tot uitvoering van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018 tot uitvoering van afdeling 6. – toekenning van betaald educatief verlof in het kader van voortdurende vorming van de werknemers – van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen en tot wijziging van artikel 4 van het besluit van de Vlaamse regering van 17 mei 2013 betreffende de loopbaanbegeleiding,BS 16 september 2021; B. Vl. R. van 28 mei 2021 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018 tot uitvoering van afdeling 6 toekenning van betaald educatief verlof in het
kader van voortdurende vorming van de werknemers van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen en tot wijziging van artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013 betreffende de loopbaanbegeleiding, wat betreft opleidingen via blended leren en de intrekking van het recht op Vlaams opleidingsverlof door de Beroeps- en Evaluatiecommissie, BS 22 juni 2021.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.