Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Preventiemaatregelen op de werkvloer – nieuwe generieke gids (versie 6) – update

By 28 september 2021oktober 1st, 2021No Comments

Als werkgever ben je verantwoordelijk voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op de werkvloer. In het kader hiervan moet je als werkgever een aantal maatregelen nemen om de verspreiding van het virus op de werkvloer tegen te gaan.

Generieke gids versie 6

De FOD WASO heeft op 10/09/2021  een nieuwe versie van de generieke gids (versie 6) gepubliceerd. Deze gids bevat noodzakelijke principes en maatregel om ondernemingen toe te laten om veilig te werken door besmettingen op het werk maximaal te vermijden.

De sociale partners benadrukken hierin dat het belangrijk is om de nodige maatregelen te blijven nemen om de verdere verspreiding of nieuwe opflakkeringen van het virus zoveel mogelijk te vermijden op het werk en bij werkgerelateerde verplaatsingen, onder meer gelet op het circuleren van nog besmettelijkere virusvarianten. Ze onderstrepen ook het belang van het zich laten vaccineren.

Grote aanpassingen aan de generieke gids blijven voorlopig uit. Op 01/10/2021 werd er een nieuwe versie van de generieke gids gepubliceerd (versie 7) met aanpassingen rond het dragen van een mondmasker en de organisatie van de lunch- en rustpauzes in de onderneming. 

Carpoolen

Wie niet alleen met de auto komt, respecteert de grootst mogelijke afstand tussen elke persoon tijdens het vervoer en draagt een mondmasker. Beperk zoveel mogelijk het aantal personen in het voertuig. Bij elkaar zitten in de auto houdt extra besmettingsrisico’s in. Het is af te raden om met meer dan 2 personen samen in een gewone personenwagen te zitten (tenzij het gaat om personen die onder hetzelfde dak wonen of om steeds dezelfde personen die zich samen verplaatsen). Als je toch carpoolt, kies dan voor een vaste carpoolpartner

Door de werkgever georganiseerd gemeenschappelijk vervoer

Het door de werkgever georganiseerd gemeenschappelijk vervoer is aanvaardbaar indien men het organiseert zodanig dat het risico op besmetting geringer is dan wanneer de werknemers zich met openbaar vervoer naar het werk zouden begeven. In elk geval is een mondmasker verplicht, en dient de toevoer van verse lucht te worden verzekerd. Men houdt zoveel mogelijk afstand van elkaar, ook bij het in- en uitstappen. Men werkt daarom best met vaste plaatsen. Men geeft ook bijzondere aandacht aan de hygiëne binnen de voertuigen.

Telewerk

Organiseer het werk zo dat telewerk mogelijk is voor de functies die zich hiertoe lenen.

Sectorgidsen

De gids bevat een kader met maatregelen die vervolgens verder op door de sectoren en de ondernemingen verder ingekleurd kunnen worden om er voor te zorgen dat de activiteiten uitgeoefend kunnen worden in zo veilig en gezond mogelijke omstandigheden.

Er zijn ook reeds enkele sectorgidsen of protocollen verschenen die een sectorale invulling geven aan de maatregelen en richtlijnen van de generieke gids.

Bijkomende informatie

Specifiek voor de winkels heeft de FOD Economie een gids opgesteld met richtlijnen.

De Economic Risk Management Group (ERMG) heeft ook een praktische leidraad opgesteld voor de omgang met klanten voor kabinetten, salons, kantoren,…. van vrije beroepen en zelfstandigen.  

Federgon heeft instructies opgesteld i.v.m. verantwoord naar een opleiding met zowel voor docenten als deelnemers richtlijnen rond hygiëne en veiligheid.

De FOD WASO heeft ook een affiche ‘veilig op het werk’ ter beschikking gesteld die uitgehangen kan worden op de werkvloer. Daarnaast is er ook een nieuwe versie van de checklist preventie COVID-19 die gebaseerd is op de generieke gids en de principes van de welzijnsreglementering. Deze checklist kan u gebruiken als een controlelijst i.h.k.v. zelfcontrole.

 

Bron: https://werk.belgie.be/nl/nieuws/nieuwe-versie-van-de-generieke-gids-versie-6. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.