Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Nieuwe versie van de generieke gids (versie 7)

By 1 oktober 2021No Comments

Als werkgever ben je verantwoordelijk voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op de werkvloer. In het kader hiervan moet je als werkgever een aantal maatregelen nemen om de verspreiding van het virus op de werkvloer tegen te gaan.

Generieke gids versie 7

De FOD WASO heeft op 01/10/2021  een nieuwe versie van de generieke gids (versie 7) gepubliceerd. Deze gids bevat noodzakelijke principes en maatregelen om ondernemingen toe te laten om veilig te werken door besmettingen op het werk maximaal te vermijden.

De aanpassingen aan de bepalingen van de generieke gids kaderen in de wijzigingen van de maatregelen die op 1 oktober in werking zijn getreden. Het gaat daarbij o.a. over het dragen van een mondmasker in een werkgerelateerde context. Veelal zal dit niet meer verplicht zijn (m.u.v. strengere regels op regionaal niveau), maar wel sterk aanbevolen blijven wanneer het onmogelijk is om de regels van social distancing na te leven.

De generieke gids heeft een evolutief en generiek karakter: 

  • Evolutief instrument: de generieke gids wordt aangepast als dit noodzakelijk is om rekening te houden met de actuele stand van zaken op het terrein en in lijn met de beslissingen van het Overlegcomite (MB 28/10/2020).
  • Generiek instrument: de generiek  is van toepassing op alle ondernemingen actief op het Belgische grondgebied. Daarbij geldt wel dat strengere regels op regionaal niveau impact kunnen hebben op de situatie op het werk of dat bijzondere regels van toepassing kunnen zijn ten aanzien van werkgevers en werknemers die in een specifieke sector aan het werk zijn of zich in een specifieke situatie bevinden.

COVID Safe Ticket (CST) – COVIDSafe applicatie

In de generieke gids wordt voor het gebruik van het COVID Safe Ticket (CST) of van de COVIDSafe applicatie in het kader van de arbeidsrelatie verwezen naar de FAQ op de website van de FOD WASO.

Aangezien de informatie op het CST (COVID Safe Ticket) betrekking heeft op gezondheidsgegevens (vaccinatiestatus, besmet geweest zijn met COVID, etc.), mag dit CST door de werkgever (ongeacht de sector waarin hij actief is) niet worden opgevraagd bij zijn werknemers, noch mag de werkgever navraag doen over de individuele vaccinatiestatus van een werknemer.

Een werkgever mag zijn werknemers niet verplichten om de COVIDSafe-applicatie te installeren of te gebruiken voor het nagaan van hun vaccinatiestatus, of zijn werknemers vragen om het COVID Safe Ticket te tonen. Hij mag daaraan ook geen voor- of nadelen koppelen: zo is het niet toegelaten om een werknemer in het kader van de arbeidsrelatie een bonus te geven voor het installeren of gebruiken van de COVIDSafe-applicatie, noch om werknemers de toegang tot de gebouwen te ontzeggen bij niet-gebruik van de COVIDSafe-applicatie, noch om hen alleen toe te laten op vertoon van hun COVID Safe Ticket.  

Volgens de Gegevensbeschermingsautoriteit is de vaccinatiestatus van een persoon een gezondheidsgegeven, en is het opvragen van deze gegevens al een verwerking van gezondheidsgegevens op zich, waarvoor een wettelijke basis voorhanden moet zijn (zie de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit).

Samen tegen corona

In de generieke gids is er een verwijzing naar de sensibiliseringsaffiches die beschikbaar zijn op de website van de FOD WASO.

Bedrijfsfeestje/drink – teambuilding (eenmalige activiteit)

Het dragen van mondmaskers tijdens verplaatsing werd geschrapt in de bepaling i.v.m. bedrijfsfeestjes en teambuildings.

Er moet in elk geval de nodige voorzichtigheid worden in acht genomen bij de organisatie van activiteiten die een nauw(er) contact met veel verschillende personen veronderstellen, en men
moet in elk geval afwegen of het niet aangewezen is dergelijke activiteiten nog even uit te stellen, bij voorkeur tot op het ogenblik dat er een voldoende groot percentage van de actieve bevolking
volledig gevaccineerd is. Beperk in ieder geval de frequentie van dit soort activiteiten.

Deelname aan deze activiteiten gebeurt op vrijwillige basis.

Als deze activiteiten worden georganiseerd, dan gebeurt dit bij voorkeur buiten. Indien de activiteit binnen in het bedrijf wordt georganiseerd, moeten de algemene principes om virusverspreiding te voorkomen, worden nageleefd, bv. door het aantal contacten zoveel mogelijk te beperken (bv. kleine bubbels van collega’s die normaal al samenwerken), te zorgen voor een goed geventileerd lokaal, …. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen eigen catering of het gebruik van een professionele cateraar.

Teambuildings en andere (sportieve) activiteiten zijn toegelaten, maar ook deze worden bij voorkeur buiten georganiseerd, en daarbij moeten uiteraard de verschillende protocollen die van toepassing zijn, worden nageleefd. Deze protocollen zijn hier terug te vinden. Vraag steeds het advies van het comité voor preventie en bescherming op het werk vooraleer dergelijke activiteiten te organiseren.

Mondmaskers

Het wordt sterk aanbevolen aan eenieder om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker of elk ander alternatief in stof wanneer het onmogelijk is om de regels van social distancing na te leven.

Wie niet alleen met de auto komt, respecteert de grootst mogelijke afstand tussen elke persoon tijdens het vervoer en draagt best een mondmasker.

Vermijd het gebruik van liften. Als dat niet kan, beperk dan het aantal personen dat gelijktijdig gebruik maakt van de lift (bv. slechts 1 persoon toelaten in een kleinere lift), hou afstand, draag best een mondmasker en sta rug aan rug.

Bij het gebruik van arbeidsmiddelen door meerdere personen is handhygiëne belangrijk en kan ook het dragen van een mondmasker nuttig zijn.

Pauzetijdstippen en lunchtijden

Spreid pauzemomenten en lunchtijden zodat ze niet samenvallen, en beperk het aantal gelijktijdige aanwezigen bij automaten en in lunch- of pauzeruimtes.

Organiseer de zitplaatsen in sociale ruimten en restaurant zodat social distancing kan worden gerespecteerd. Organiseer de zitplaatsen in lunch- of pauzeruimtes zodanig dat het aantal mensen dat samen aan tafel zit, beperkt blijft en stimuleer het lunchen met vaste tafelpartners. Voorzie voldoende vrije ruimte tussen de verschillende tafels.

Bepaal het maximaal aantal personen dat aanwezig mag zijn bij automaten en in lunch- of pauzeruimtes en zorg voor afdoende ventilatie in die ruimtes. Indien de capaciteit van de ruimtes niet toelaat dat alle werknemers gelijktijdig hun pauze nemen, moet een spreiding van de pauzes worden voorzien.  

Besteed extra aandacht aan hygiëne in lunch- of pauzeruimtes, bv. bij automaten met veelvuldig gebruik op korte tijd.

 

Bron: https://werk.belgie.be/nl/nieuws/nieuwe-versie-van-de-generieke-gids-versie-7.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.