Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Bedragen vrijwilligerswerk 2023

By 28 februari 2023No Comments

Vrijwilligers, niet werkzaam in de zorgsector en vaccinatiecentra mogen voor de gemaakte kosten vergoed worden middels de toekenning van een forfaitaire vergoeding of effectief via de terugbetaling van de werkelijke kosten. In dit laatste geval zullen de vrijwilligers de nodige bewijsstukken moeten overmaken aan de onderneming die een beroep doet op de vrijwilliger.

Als de terugbetaling gebeurt op basis van het forfaitair bedrag dan mag dat in 2023 niet meer bedragen dan :

  • 40,67 EUR/dag
  • 1.626,77 EUR/jaar 

Voor een aantal vrijwilligers wordt het jaarbedrag van 1.626,77 EUR verhoogd naar 2.987,70 EUR, doch het dagbedrag blijft ongewijzigd.

Het betreft de volgende vrijwilligers :

  • sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden; wanneer deze categorie vrijwilligers in de sportsector een socialezekerheids- of socialebijstandsuitkering ontvangen, kunnen zij echter geen aanspraak maken op een verhoogde kostenvergoeding;
  • de nachtoppas, te weten het inslapen, evenals de dagoppas bij hulpbehoevende personen volgens de voorwaarden en kwaliteitscriteria die iedere Gemeenschap bepaalt;
  • het niet-dringend liggend ziekenvervoer (het liggend ziekenvervoer naar, vanuit en tussen ziekenhuizen of vestigingsplaatsen van ziekenhuizen, dat niet onder het toepassingsgebied van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening valt, volgens de voorwaarden en kwaliteitscriteria die iedere Gemeenschap bepaalt).

Voor de vrijwilligers in de zorgsector en vaccinatiecentra wordt de maximale jaarlijkse onkostenvergoeding voor het eerste kwartaal 2023 vastgelegd op 4.067,05 EUR. 

Naast voormelde forfaitaire vergoeding mag de onderneming ook een vergoeding voor de verplaatsing met het openbaar vervoer, de eigen fiets of het eigen voertuig toekennen. Deze vergoeding mag echter per jaar per vrijwilliger niet meer bedragen dan 2000 keer de kilometervergoeding voor gebruik van het eigen voertuig (0,4259 EUR/km (voor de periode 01/01/2023 – 31/03/2023)). De limiet van 2000 km geldt niet indien de activiteit het regelmatig vervoeren van personen betreft. Bij meerdere activiteiten mag de limiet enkel overschreden worden voor de gereden kilometers in het kader van de activiteit van regelmatig vervoer van personen.

Bron: Administratieve instructies RSZ Q1 2023

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.