Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Extern meldkanaal klokkenluidersrichtlijn – bevoegde autoriteiten

By 28 februari 2023No Comments

In ons artikel ‘Belgische omzetting klokkenluidersrichtlijn – update‘  werd de Belgische omzetting van de Europese richtlijn (EU) 2019/1937 inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden (= klokkenluidersrichtlijn) toegelicht.

Daarbij werd ondermeer verduidelijkt dat er verschillende meldingskanalen mogelijk zijn, waaronder een extern meldingskanaal. Een KB dat ondertussen werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad heeft deze externe meldingskanalen formeel aangeduid voor de private sector, waaronder de RSZ, RVA, FOD WASO,…

Bevoegde autoriteiten

Volgende instanties werden aangeduid voor het ontvangen van externe medlingen over inbreuken i.h.k.v. de klokkenluiderswet voor de private sector, ieder voor hun domein:

 • de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie;
 • de Federale Overheidsdienst Financiën;
 • de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu;
 • de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer;
 • de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;
 • de Programmatie Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid
 • het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle;
 • het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten;
 • het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen;
 • de Belgische Mededingingsautoriteit;
 • de Gegevensbeschermingsautoriteit;
 • de Autoriteit voor Financiële diensten en Markten;
 • de Nationale Bank van België;
 • het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren;
 • de autoriteiten gemeld in artikel 85 van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten;
 • het Nationaal Comité voor de beveiliging van de levering en distributie van drinkwater;
 • het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie;
 • het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering;
 • het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen;
 • de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening;
 • de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid;
 • de Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst;
 • de Autonome dienst Coördinatie Anti-Fraude (CAF);
 • de Scheepvaartcontrole.

Ze zijn gemachtigd om de gemelde inbreuken te onderzoeken en te vervolgen.

Inwerkingtreding

De regeling is in werking getreden vanaf 15 februari 2023.

 

Bron: Koninklijk besluit van 22 januari 2023 tot aanduiding van de bevoegde autoriteiten voor de uitvoering van de wet van 28 november 2022 betreffende de bescherming van melders van
inbreuken op het Unie- of nationale recht vastgesteld binnen een juridische entiteit in de private sector, BS 31 januari 2023.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.