Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Bedrijfsgsm-nummer na ontslag?

By 31 mei 2023januari 31st, 2024No Comments

In de huidige digitale samenleving krijgen werknemers vaak de mogelijkheid om gebruik te maken van een bedrijfsgsm  als extralegaal voordeel. Hierbij kan de werkgever een nieuw bedrijfsgsm-nummer ter beschikking stellen aan de werknemer of kan de werknemer het eigen privénummer overdragen aan de werkgever. In dit laatste geval wordt de werkgever eigenaar van het nummer en zal bij een uitdiensttreding de werkgever er niet toe gehouden zijn om dit nummer terug te geven aan de werknemer, tenzij er contractueel iets anders werd overeengekomen.

Gebruiksrecht na het einde van de arbeidsovereenkomst

Begin dit jaar werd er een wetsvoorstel ingediend om een regeling voor het gebruiksrecht van een mobiel nummer vanaf het einde van de arbeidsovereenkomst vast te stellen indien het gebruiksrecht voorafgaand aan de indiensttreding toekwam aan de werknemer.

Er wordt daarbij een onderscheid gemaakt naargelang de werkgever een nieuw nummer ter beschikking stelt aan de werknemer of het nummer van de werknemer overneemt:

  • Een werkgever kan zich abonneren op meerdere mobiele nummers en deze in het kader van arbeidsovereenkomsten ter beschikking stellen van diens werknemers. In dat geval moet de werknemer, overeenkomstig artikel 17, 5°, van de arbeidsovereenkomstenwet, het gebruiksrecht van het mobiel nummer terug afstaan op het einde van de arbeidsovereenkomst, aangezien het mobiel nummer onder de noemer arbeidsgereedschap valt. In deze situatie heeft de werknemer zijn of haar privénummer kunnen behouden, naast het mobiele nummer dat werd gebruikt in het kader van de arbeidsovereenkomst, en verliest hij of zij zijn persoonlijk nummer niet. Het wetsvoorstel heeft niet tot doel om iets te veranderen aan deze situatie

 

  • Een werkgever kan echter ook aanbieden dat het telefoonnummer waarvan de werknemer de abonnee is, wordt overgenomen door de werkgever bij het begin of in de loop van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, waardoor de werkgever het gebruiksrecht krijgt. De werknemer heeft in dat geval geen overeenkomst met een telecomoperator voor het overgedragen nummer. Op het einde van de arbeidsovereenkomst blijft het gebruiksrecht van het nummer voor de werkgever. Dit heeft tot gevolg dat de werknemer het nummer niet automatisch kan recupereren voor verder persoonlijk gebruik en, indien de werkgever de teruggave van het nummer weigert, zich verplicht ziet zich te abonneren op een nieuw nummer. Het is deze laatste situatie die het voorwerp uitmaakt van het wetsvoorstel waarbij wordt voorzien dat de werkgever in dit geval de teruggave van het nummer niet kan weigeren.

Memorie van toelichting

Als onderbouw van dit gebruiksrecht wordt er verwezen naar de technologische vooruitgang heeft de manier waarop we gebruikmaken van een telefoonnummer gewijzigd. Waar we vroeger vaste telefoonlijnen gebruikten die werden gedeeld door meerdere mensen in een huishouden of een bureau, wordt een telefoonnummer nu bijna altijd aan slechts één persoon gelinkt. Dit nummer wordt niet alleen gebruikt om te bellen met privécontacten, maar ook om berichten te versturen via sms, of via applicaties die werken met een internetverbinding, maar waar wel een telefoonnummer voor nodig is, bijvoorbeeld Whatsapp, Signal… Het nummer wordt ook gebruikt om iemand te identificeren, door bankinstellingen via hun applicaties of door de overheid, via itsme. Dit toont niet alleen aan dat een telefoonnummer steeds meer gebonden is aan een persoon, maar ook dat het veranderen van een telefoonnummer een grote impact heeft op het gebruik van tal van applicaties die aan dat nummer zijn gekoppeld.

De belangen van de werkgevers waarbij de weigering om het nummer terug te geven kadert in de bezorgdheid dat klanten niet bij de ex-werknemer terechtkomen worden in het wetsvoorstel in mindere mate in aanmerking genomen.

Praktisch?

Concreet zou art. 17,5° arbeidsovereenkomstenwet aangevuld worden met de volgende zin: “De werknemer heeft het recht om het gebruiksrecht terug te vragen van het mobiele nummer waarvan hijzelf, voor het afsluiten van de arbeidsovereenkomst, het gebruiksrecht bezat, maar dat bij de aanvang of tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst werd overgedragen aan de werkgever. De teruggave van het gebruiksrecht kan niet worden geweigerd door de werkgever.”

Indien het wetsvoorstel aangenomen zou worden dan voorziet men een inwerkingtreding vanaf 01/01/2024.

 

Bovenstaande bespreking is gebaseerd op ontwerpteksten en onderhevig aan wijzigen en onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad. 

 

Bron: Wetsvoorstel teneinde het gebruiksrecht van gsm-nummers van werknemers te garanderen na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, Parl. St. Kamer 2022 – 2023, 3093.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.