Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Behoud gsmnummer na het einde van de arbeidsovereenkomst?

By 31 januari 2024No Comments

Context

In de huidige digitale samenleving krijgen werknemers vaak de mogelijkheid om gebruik te maken van een bedrijfsgsm als extralegaal voordeel. Hierbij kan de werkgever een nieuw gsmnummer ter beschikking stellen aan de werknemer of kan de werknemer het eigen privénummer overdragen aan de werkgever. In dit laatste geval wordt de werkgever eigenaar van het nummer en was deze bij een uitdiensttreding er niet toe gehouden zijn om dit nummer terug te geven aan de werknemer, tenzij er contractueel iets anders werd overeengekomen.

De technologische vooruitgang heeft de manier waarop we gebruikmaken van een telefoonnummer gewijzigd. Waar we vroeger vaste telefoonlijnen gebruikten die werden gedeeld door meerdere mensen in een huishouden of een bureau, wordt een telefoonnummer nu bijna altijd aan slechts één persoon gelinkt. Dit nummer wordt niet alleen gebruikt om te bellen met privécontacten, maar ook om berichten te versturen via sms, of via applicaties die werken met een internetverbinding, maar waar wel een telefoonnummer voor nodig is, bijvoorbeeld Whatsapp, Signal… Het nummer wordt ook gebruikt om iemand te identificeren, door bankinstellingen via hun applicaties of door de overheid, via itsme. Dit toont niet alleen aan dat een telefoonnummer steeds meer gebonden is aan een persoon, maar ook dat het veranderen van een telefoonnummer een grote impact heeft op het gebruik van tal van applicaties die aan dat nummer zijn gekoppeld.

Gelet op voorgaande werd er een wetsontwerp ingediend om de werknemer de mogelijkheid te bieden om vanaf 01/01/2024 het gebruikrecht onder bepaalde voorwaarden terug te vragen na het einde van de arbeidsovereenkomst.

Gebruiksrecht na het einde van de arbeidsovereenkomst

Er geldt nog steeds een onderscheid gemaakt naargelang de werkgever een nieuw nummer ter beschikking stelt aan de werknemer of het nummer van de werknemer overneemt:

  • Een werkgever kan zich abonneren op meerdere gsmnummers en deze in het kader van arbeidsovereenkomsten ter beschikking stellen van de werknemers. In dat geval moet de werknemer het gebruiksrecht van het gsmnummer terug afstaan op het einde van de arbeidsovereenkomst, aangezien het gsmnummer onder de noemer arbeidsgereedschap valt. In deze situatie heeft de werknemer zijn of haar privénummer kunnen behouden, naast het gsmnummer dat werd gebruikt in het kader van de arbeidsovereenkomst, en verliest hij of zij zijn persoonlijk nummer niet. Aan deze situatie werd er niets gewijzigd.

 

  • Een werkgever kan echter ook het gsmnnummer waarvan de werknemer het gebruikrecht heeft, overnemen bij het begin of in de loop van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, waardoor de werkgever het gebruiksrecht krijgt. Gelet op de nieuwe wetgeving heeft de werknemer het recht om het gebruiksrecht terug te vragen van het gsmnummer waarvan hijzelf, voor het afsluiten van de arbeidsovereenkomst, het gebruiksrecht bezat, maar dat bij de aanvang of tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst werd overgedragen aan de werkgever. De werknemer moet hiervoor een schriftelijk verzoek indienen binnen de termijn van een maand na de datum van beëindiging van de overeenkomst met vermelding van de datum. De teruggave van het gebruiksrecht kan niet worden geweigerd door de werkgever indien het verzoek conform de voormelde voorwaarden werd ingediend. De wijze van beëindiging van de arbeidsovereenkomst is in dit kader niet relevant!

 

Bron: Wet van 18 december 2023 teneinde het gebruiksrecht van gsmnummers van werknemers te garanderen na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, BS 29 december 2023. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.