Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Kinderen fiscaal ten taste – tijdelijke stijging maximum netto bestaansmiddelen

By 31 januari 2024No Comments

Fiscaal ten laste

Een student blijft ten laste van zijn ouders indien cumulatief aan drie voorwaarden voldaan is:

  1. De student maakt deel uit van het gezin 0p 1 januari van het jaar volgend op het inkomstenjaar.
  2. De ontvangen bezoldigingen van de student mogen geen beroepskosten uitmaken van de ouders, m.a.w. de student mag niet tewerkgesteld worden in het bedrijf van de ouders om ten laste te blijven.
  3. De nettobestaansmiddelen mogen een bepaalde grens niet overschrijven.

Gelet op de verhoging van het studentencontingent van 475u naar 600u in 2023 en 2024 wordt het maximumbedrag om fiscaal ten laste te blijven van de ouders ook gewijzigd. Door voor deze inkomstenjaren het maximumbedrag van de netto bestaansmiddelen voor kinderen te verhogen, verkleint de kans dat een kind dat meer uren studentenarbeid presteert, niet langer ten laste is.

In het kader van een meer gelijke behandeling van ouders, ongeacht hun samenlevingsvorm wordt het maximumbedrag van de nettobestaansmiddelen voor deze aanslagjaren voor alle kinderen op het hoogste bestaande maximumbedrag van de netto bestaansmiddelen, met name 7.010 euro voor inkomstenjaar 2023 (aanslagjaar 2024). Voor inkomstenjaar 2024 (aanslagjaar 2025) wordt dit verhoogd naar 7.290 euro.

De gelijkschakeling van het maximumbedrag van de netto bestaansmiddelen ongeacht de samenlevingsvorm is een tijdelijke maatregel die samenhangt met een tijdelijke maatregel op het vlak van studentenarbeid. Na deze periode zal het onderscheid in samenlevingsvorm wel terug van toepassing zijn.

De bestaande vrijstellingen van inkomsten van het kind blijven behouden. Bijgevolg zal o.a. de eerste schijf van 3.190 euro van de bezoldigingen verkregen door studenten in uitvoering van een studentenovereenkomst niet in aanmerking genomen worden om na te gaan of het kind de voormelde grens heeft overschreden.

Vervolgens moeten de werkelijke of forfaitaire kosten (20%) afgetrokken worden.

  • min. 530 euro inkomsten 2023 (AJ 2024)
  • min. 550 euro inkomsten 2024 (AJ 2025).

Belastingvrije som

De student die inkomsten geniet, is verplicht een belastingaangifte in te dienen zelfs indien er geen belasting verschuldigd is.

Indien de inkomsten onder een bepaalde grens blijven, zijn er geen belastingen verschuldigd.

Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast.

Inkomsten 2023 (AJ 2024)Inkomsten 2024 (AJ 2025)
Belastingvrije som10.160 euro10.570 euro

 

 

Bron: Wet van 22/12/2023  houdende diverse bepalingen (1), BS 29 december 2023. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.