Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Hervorming Waalse dienstencheques vanaf 01/01/2024

By 31 januari 2024No Comments

In Wallonië worden er voor de dienstenchequesector enkele nieuwe maatregelen ingevoerd vanaf 01/01/2024.

Deze wijzingen zijn van toepassing op de dienstenchequesondernemingen die erkend zijn in Wallonië en hebben specifiek betrekking op de klant-gebruikers die gedomicilieerd zijn in het Waals Gewest en de werknemers die verbonden zijn aan een vestigingseenheid gelegen in het Waals Gewest.

Hieronder een overzicht van enkele van deze nieuwe maatregelen.

Bijkomende kosten

Voor alle prestaties vanaf 01/01/2024 wordt er voorzien in een verbod op het aanrekenen van bijkomende kosten aan de klant-gebruiker (die gedomicilieerd zijn in het Waals gewest).

De erkende onderneming mag enkel de dienstencheque innen als vergoeding voor het verlenen van huishoudelijke hulp aan huis.

Er is daarbij wel een uitzondering voorzien voor:

  • de kosten bedoeld in artikel XIX.4 van het Wetboek van economisch recht ten laste van de gebruiker (vb. nalatigheidsinteresten en andere forfaitaire vergoedingen voorzien in het contract voor wanbetalers);
  • de vervoerskosten in het kader van huishoudelijke boodschappen en vervoer van personen met beperkte mobiliteit. De aangerekende kost mag in dat geval niet hoger zijn dan de vergoeding die de federale overheid hanteert voor haar personeel in het kader van verplaatsingen met eigen vervoer (forfaitaire kmvergoeding Q1 2024: 0,4259 euro/km).

De erkende onderneming mag (de terbeschikkingstelling) het aanbod inzake huishoudelijke hulp die wordt betaald door middel van dienstencheques niet koppelen aan de verwerving van andere goederen of diensten (vb. poetsproducten). De aankoop van dergelijke poetsproducten dient dus steeds facultatief te zijn.

Terugbetaling kosten woon-werkverkeer

Er wordt voorzien in een specifieke regeling voor de terugbetaling van de kosten voor het woon-werkverkeer van werknemers die in een vestigingseenheid in het Waals Gewest tewerkgesteld zijn met een arbeidsovereenkomst dienstencheques (onverminderd gunstigere bepalingen):

  • Openbaar vervoer: terugbetaling van de volledige verplaatsingskosten.
  • Fiets: maximum vrijgestelde kmvergoeding (cf. personeel federale overheid). Momenteel is dit bedrag vastgelegd op 0,35 euro per km.
  • Eigen vervoer: een kilometervergoeding die gelijk is aan het tarief voor openbaar vervoer voor het aantal kilometers langs de kortste route tussen de woon- en de werkplaats.

Federale verplichtingen in het kader van welzijn op het werk

In de erkenningsvoorwaarden wordt voortaan verwezen naar de federale verplichtingen in het kader van welzijn op het werk.

De dienstenchequesonderneming moet de risico’s voor de werknemer beperken door:

  • Geen werk te laten uitvoeren in een omgeving met onaanvaardbare gevaren of risico’s;
  • Geen werk te laten uitvoeren in een omgeving waar de werknemer het risico loopt het slachtoffer te worden van misbruik of discriminerende behandeling;
  • De risicoanalyse uit te voeren zoals voorzien in de Codex over het welzijn op het werk;
  • De maatregelen (na te leven) in acht te nemen met betrekking tot de controle van de gezondheid (gezondheidsbeoordeling) van de werknemers (cf. artikelen I.4-1 en volgende van de Codex over het welzijn op het werk).

Kostprijs  Waalse dienstencheque

Het maximale aantal dienstencheques dat kan worden besteld bedraagt ​​500 dienstencheques (voor individuele quota), 1.000 dienstencheques (voor huishoudelijke quota) of 2.000 dienstencheques (voor specifieke quota) per kalenderjaar.

 Per kalenderjaar Individueel rechtHuishouden Eenoudergezin en handicap
10 euro1e tot 175e DC1e tot 350e DCVan 1e tot 2000e DC
11 euro176e tot 400e DC351e tot 800e DC/
12 euroVanaf 401e tot 500e DCVanaf 801e tot 1.000e DC/
Max.5001.0002.000

 

Bewijs bezorgen aan FOREM en uitgiftebedrijf

 

De belastingaftrek blijft ongewijzigd. Het zal altijd 10% zijn op de eerste 150 aangekochte dienstencheques per persoon, per boekjaar.

De geldigheidsduur verandert niet. Dienstencheques aangekocht in 2023 voor een bedrag van 9 euro blijven bruikbaar in 2024.

Omwisseling of terugbetaling van dienstencheques?

Aanvragen tot omwisseling van gewone dienstencheques en dienstencheques “zwangerschapsbijstand” zijn vanaf 1 januari 2024 niet meer mogelijk. Vanaf deze datum is enkel de terugbetaling van uw dienstencheques mogelijk. Het uitgiftebedrijf kan hiervoor een administratieve kost aanrekenen.

Inruilwaarde

De inruilwaarde van de Waalse dienstencheques stijgt met 1 euro. Het gaat daarbij over de dienstencheque die worden uitgegeven vanaf 01/01/2024 waarvoor de inruilwaarde 28,98 euro per dienstencheque bedraagt.

Voor dienstencheques die besteld werden voor 01/01/2024 blijft de inruilwaarde 27,98 euro per dienstencheque.

 

Bron: Besluit van de Waalse Regering van 01/12/2023 ot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques en met het oog op de hervorming van de financiering van de dienstenchequebedrijven en de regeling van de kostprijs van de dienstencheques voor de gebruikers, BS 12 december 2023. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.