Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Berekening vakantiegeld variabel loon: afwijkende regel enkel via sectorale cao

By 31 mei 2022No Comments

Bedienden van wie de bezoldigingen gedeeltelijk variabel zijn (bijvoorbeeld handelsvertegenwoordigers) ontvangen op dit variabel loon ook vakantiegeld. In de vakantiewetgeving worden specifieke berekeningsregels voor de bepaling van het vakantiegeld op het variabel loon voorzien.

In de vakantiewetgeving was initieel opgenomen dat op ondernemingsniveau via cao afgeweken kan worden van deze berekeningsregels. Er waren geen vormvoorwaarden opgenomen in de wet zodat in de praktijk van deze ‘uitzondering’ vaak gebruik werd gemaakt.

Berekeningswijze

Enkel vakantiegeld op variabel loon

Per vakantiedag heeft de bediende (waarvan de wedde minstens gedeeltelijk variabel is) recht op vakantiegeld dat gelijk is aan het dagelijks gemiddelde van de brutobezoldigingen die verdiend werden gedurende de twaalf maanden die de maand waarin de vakantie genomen wordt voorafgaan of in voorkomend geval gedurende het gedeelte van die twaalf maanden dat zij in dienst geweest zijn, eventueel verhoogd met een fictieve wedde voor de met dagen normale werkelijke arbeid gelijkgestelde dagen van arbeidsonderbreking.

In een 6-dagenweek wordt voor de berekening van het daggemiddelde van het variabel loon rekening gehouden met een maximum van 25 dagen per maand. In een 5-dagenweek houdt men rekening met maximaal 20,83 dagen per maand.

Oftewel in een 5-dagenweek:

Variabel loon van de 12 voorgaande maanden + (incl. fictief variabel loon) ) / (20,83 x aantal maanden in de referteperiode) = het bedrag enkel vakantiegeld per vakantiedag

Dubbel en aanvullend vakantiegeld op variabel loon

Het dubbel en aanvullend vakantiegeld wordt berekend op basis van de gemiddelde maandwedde van bezoldigingen verdiend gedurende de periode van twaalf maanden die welke de maand voorafgaat waarin de bediende zijn hoofdvakantie neemt.

Oftewel:

Variabel loon van de 12 voorgaande maanden + (incl. fictief var. loon)) x 92 % x X/12)/ aantal maanden in referteperiode.

Sectorale cao

Vanaf 19 mei 2022 is het niet meer mogelijk via een ondernemingscao af te wijken van de berekeningsregels m.b.t. het vakantiegeld op het variabel loon. Enkel wanneer op sectoraal niveau middels een cao afwijkingen voorzien zijn, is dat nog mogelijk.

De afwijking geldt niet voor de berekening van het fictief loon voor niet-gewerkte dagen die met arbeidsdagen gelijkgesteld worden bij de vakantiegeldberekening. (Artikel 47 KB vakantiereglementering)

Inwerkingtreding

Het KB dat artikel 39 wijzigt, is op 19 mei 2022 in werking getreden.

Cao’s die reeds in voege waren van vóór deze datum blijven evenwel bestaan, ongeacht of ze op sectoraal niveau dan op ondernemingsniveau opgesteld zijn.

Bron: KB van 24 april 2022 tot wijziging van artikel 39 van het Koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers, BS 24 april 2022.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.