Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Binnenkort sancties bij onvoldoende inspanningen i.h.k.v. een re-integratietraject?

By 31 mei 2018juni 26th, 2019No Comments

De ministerraad van 18 mei 2018 heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd met een mechanisme dat zowel de werkgever als de werknemer responsabiliseert met als doel de sociaalprofessionele integratie te bevorderen.

Momenteel berust de effectieve toepassing en uitwerking van een re-integratietraject enkel en alleen op de welwillendheid van de betrokken partijen.

Mogelijks komt hier in de toekomst verandering in. De regering heeft namelijk een akkoord bereikt over de verdere responsabilisering van de partijen die betrokken zijn in re-integratieproject. Er zouden daarbij financiële sancties opgelegd worden bij onvoldoende inspanningen.

Toepassingsgebied

Het sanctiemechanisme zou enkel van toepassing zijn op werkgevers met minstens 50 werknemers en hun werknemers. Kleine ondernemingen met minder dan 50 werknemers vallen buiten deze regeling omdat een re-integratietraject voor deze ondernemingen relatief moeilijker is.  De precieze berekeningswijze m.b.t. het aantal werknemer is nog niet gekend.

Werkgevers: boete en bijzondere herstelbijdrage

Werkgevers die niet de nodige inspanningen leveren om de werknemer in zijn onderneming aan het werk te houden of zijn re-integratie te bevorderen riskeert een geldboete van 800 euro per werknemer. In de gevallen waarbij de preventieadviseur arbeidsgeneesheer heeft geoordeeld dat er aanpast of ander werk mogelijk is, zal de werkgever die niet tijdig een re-integratieplan of motivatieverslag aan de werknemer en de preventieadviseur arbeidsgeneesheer heeft bezorgd, een bijzondere herstelbijdrage verschuldigd zijn.

Werknemers: lagere uitkering

Van een werknemer die voldoende restcapaciteiten heeft wordt verwacht dat deze voldoende inspanningen levert om deze restcapaciteiten nuttig aan te wenden in een re-integratietraject gericht op sociaalprofessionele re-integratie en de nodige inspanning te leveren voor het slagen van het re-integratietraject. De werknemer riskeert anders een vermindering van zijn uitkeringsbedrag met 5% of 10%.

Het voorontwerp wordt nu voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

Er werd niet verduidelijkt binnen welke termijn de sancties effectief van toepassing zullen zijn.

 

Bron: Persbericht ministerraad van 18 mei 2018

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.