Skip to main content
Inzichten & Trends

Een game changer in commodity payroll land?

By 13 juni 2018februari 2nd, 2022No Comments
Blog: Game changer in payroll land

Nederland op plaats 8, België op plaats 2

In een vorig artikel schreven we dat België op de 2de plaats wereldwijd staat als het over complexiteit in loonberekening gaat.

In die complexiteit heb je een goede loonmotor nodig die ervoor zorgt dat payrolling behap- en beheersbaar wordt. Maar in dit huzarenstukje slaagt momenteel niemand in België. En dat terwijl er toch een 15-tal loonmotoren beschikbaar zijn. Volgens ons is dat omdat de bestaande loonmotoren gebouwd zijn op redeneringen vanuit het verleden en niet op de evoluties die de toekomst aan het bepalen zijn.

Slapende markt?

Over de Belgische payroll markt bestaan er geen concrete gegevens. Maar volgens onze berekeningen is de markt van privé-ondernemingen qua richtcijfer “50.000.000 jaarlijkse berekeningen” groot. In euro wil dit zeggen dat de marktwaarde op meer dan 600.000.000 euro ligt.

Loonbriefjes

Je kan de markt indelen in de flex business (o.a. uitzendbedrijven) en de fix business (o.a. KMO-bedrijven). Zij vertegenwoordigen respectievelijk 17% en 83% van het jaarlijks volume van loonbriefjes in 2018. In de komende 10 jaar gaat die verhouding helemaal veranderen naar 37% voor de flex business en 63% voor de fix business. Kortom, dit wil zeggen meer dan een verdubbeling voor de flex business in 2028. De gehele markt zal tegen dan “60.000.000 loonbriefjes per jaar” groot zijn.

Ons plan voorziet om tegen 2022 een volume van 6.000.000 loonbriefjes per jaar te verwerken. Om een marktaandeel van 10% te halen, dienen wij het volume dat onze huidige loonmotor verwerkt maal 3 te doen. Een ambitieus plan ligt hier voor klaar, niet enkel om die grote volumes te halen, maar ook om de stappen zoals uitgelegd in de volgende paragrafen te bereiken.

Hoe complexer, hoe meer goesting bij Prato

Dat is net het vertrekpunt van waaruit wij bij Prato de Elvive-loonmotor bouwen. Uit de complexiteit leren wij eveneens ook veel. De reden waarom de grote marktspelers de herbouw van hun loonmotor blijven uitstellen, wordt met de NGA studie wel echt bekrachtigd. Of de reden waarom hun nieuwe loonmotor projecten van de afgelopen 3 jaren nog tot nergens leiden, wordt met de studie ook bekrachtigd.

Het is in België gewoon pokken moeilijk om een nieuwe loonmotor te bouwen (en payroll te draaien). Het lijkt wel echt een commodity product op het eerste zicht, maar wij delen die mening bij Prato niet.

Wij redeneren omgekeerd en zijn in deze biotoop van complexiteit op een atypische manier groot geworden. Daarin willen wij zelfs een tandje bijsteken en hebben zeer veel vernieuwende ideeën en inzichten om de complexiteit te filteren voor de eindgebruiker. En daarom zijn wij sinds september 2017 gestart met de bouw van een state-of-the-art nieuwe loonmotor met name Elvive. Gebouwd met de allermodernste schaalbare technologieën, bestemd voor de grootste massa’s, open-integreerbaar en vooral hypermodern qua onderhoudbaarheid.

Career Owner berekent zijn eigen loonbriefje

Met in het achterhoofd ‘the rise of the career owner‘ (=medewerker van 2025, meer info hier) zal de samenstelling van verloning meer en meer tailor-made zijn en wil de career owner zijn diverse scenario’s gemakkelijk kunnen afwegen om de beste keuzes qua loonpakket te maken. Waarom eigenlijk de career owner niet zelf zijn loonbriefje laten berekenen? Hiermee verliest HR minder tijd aan administratie en kan men meer met de ‘people’ kant bezig zijn. Laat staan dat HR een loonsecretariaat nodig heeft! Dat is nu net wat ons Elvive-project als target heeft.

Loonkost als onderdeel van matching

Maar ook andere mogelijkheden komen ter beschikking: zoals rekening houden met de individuele loonwensen van de career owner in het gehele matching proces bij uitzendbedrijven en/of dienstenchequebedrijven. En dan toch gelijk er over waken dat men de minimale mogelijke loonkost gebruikt. Dus beide partijen tevreden: het uitzendbedrijf en/of dienstenchequebedrijf halen hun gezonde marge en de career owner heeft zijn meest ideale loonpakket.

Loonkost onder controle

Of ook de onschatbare waarde voor de KMO die zijn loonkost onder controle wil houden, maar toch zo veel mogelijk op maat van de career owner wil verlonen. Tevens wil die KMO tussen de mogelijkheden aangeboden door de wetgeving, dan ook de juiste keuzes maken qua implicatie op het budget, loonkost en marge. Win-win creëren voor career owner en bedrijf.

Elvive zal ook zorgen voor transparantie: op vandaag heeft zowel de payroll-expert, de HR-medewerker of de career owner het heel moeilijk om de diverse berekeningsstappen te verklaren en snel te duiden. Soms missen we data en komt dat heel laat naar boven. Met de nodige frustraties en helpdeskvragen van dien. Of belangrijke kortingen die bedrijven missen, met daling van de marge als gevolg. Door de berekeningsstappen transparant te krijgen, kunnen we preventief veel frustratie en dus kost vermijden.

Elvive zal dus een game changer worden in een zeer klassieke en onwrikbare markt. De markt voor loonbriefjes is in slaap gevallen en Prato gaat daar iets aan doen: in een commodity-markt de macht van de verloning aan de career owner geven!

 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.