Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Bouwsector: winteropleidingen – rustdagen en feestdagen 2023

By 30 november 2022No Comments

Winteropleidingen

Werkgevers behorende tot de bouwsector (PC 124) kunnen tijdens de winterperiode genieten van een voordelig winteropleidingssysteem.  Dit systeem wordt gecoördineerd door het Fonds voor Bestaanszekerheid van de bouwsector (Constructiv).

Voorwaarden

Dit systeem kan toegepast voor opleidingen die aangeboden worden aan de arbeiders in de periode van 1 december 2022 tot en met 31 maart 2023.

De opleiding moet aan volgende voorwaarden voldoen:

  • De opleiding vindt plaats tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer (ongeacht de weersomstandigheden);
  • De opleiding moet plaatsvinden tijdens de normale werkuren;
  • De opleiding duurt minimum 8 uren;
  • Het totale aantal opleidingsuren per werknemer bedraagt 160 uren per winter;
  • De opleiding moet gevolgd worden bij een erkend opleidingscentrum.

Voordelen

De winteropleidingen bieden zowel voordelen aan de werkgever als aan de werknemer.

De werkgever draagt geen loonkost gezien de werknemers genieten van een werkloosheidsuitkering ten laste van de RVA.  Bovendien ontvangt u als werkgever ook een financiële tussenkomst in de opleidingskost. Deze tussenkomst bedraagt 10 €/uur per aanwezige arbeider. Ook kan u eventueel genieten van overheidssteun via de kmo-portefeuille.

U kan als werkgever ook deelnemen aan de opleidingen waarvoor dezelfde tussenkomst gelden.

De werknemer ontvangt naast de werkloosheidsuitkering en de aanvullende vergoeding bouw bij tijdelijke werkloosheid, nog een bijkomende premie van 55 euro netto per opleidingsdag van het Fonds (cf. protocolakkoord 2021-2022).

En niet te vergeten, de arbeiders verwerven nieuwe competenties en als werkgever kan u zo voldoen aan de opleidingsverplichtingen opgelegd in de sector.

Praktisch

Voor de werknemers moet er tijdelijke werkloosheid aangevraagd worden wegens “fictief” slecht weer bij de RVA volgens de normale procedure. Deze mededeling dient maandelijks te gebeuren op de eerste effectieve werkloosheidsdag (of op de werkdag onmiddellijk voorafgaand of volgend hierop). Opgelet, indien er reeds een aangifte tijdelijke werkloosheid wegens “werkgebrek” of “effectief slecht weer” werd aangegeven voor een werknemer in de desbetreffende maand, moet er geen nieuwe maandelijkse aangifte gebeuren.

Het formulier C3.2.-werkgever moet opgemaakt worden met registratie van de uren tijdelijke werkloosheid “slecht weer” in het rooster (aanduiding “geprogrammeerde winteropleiding met vermelding van de periode van de opleiding).

Voor de start van de opleiding moet de werkgever een aanvraag indienen tot tussenkomst bij het Fonds.

Rustdagen en vervangende feestdagen 2023

Hieronder geven we een overzicht van de verplichte feest- en rustdagen vastgelegd voor 2023 in PC 124.

Rustdagen 2023
Dinsdag 3 januari 2023
Woensdag 4 januari 2023
Donderdag 5 januari 2023
Vrijdag 6 januari 2023
Vrijdag 19 mei 2023
Maandag 14 augustus 2023
Maandag 30 oktober 2023
Dinsdag 31 oktober 2023
Dinsdag 26 december 2023
Woensdag 27 december 2023
Donderdag 28 december 2023
Vrijdag 29 december 2023
Vervanging feestdagen 2023
  • De feestdag van 1 januari 2023 wordt vervangen door maandag 2 januari 2023
  • De feestdag van zaterdag 11 november 2023 wordt vervangen door maandag 13 november 2023

 

Bron: Beslissing van het Paritair Comité voor het bouwbedrijf (PC 124) betreffende de vervanging van feestdagen in 2022 en 2023; Collectieve arbeidsovereenkomst van 09/01/2020 betreffende de arbeidsduurvermindering; KB van 20/05/2020 tot vaststelling van de rustdagen als vermindering van de arbeidsduur, toegekend aan de werklieden tewerkgesteld door de werkgevers die onder het Paritair Comité voor het bouwbedrijf ressorteren, BS 2 juni 2020.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.