Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Bredere fiscale hervorming op komst

By 31 maart 2023No Comments

Tijdens deze legislatuur werd de minister van Financiën belast met de opdracht om een bredere fiscale hervorming door te voeren. De bedoeling is om de koopkracht te verhogen en meer arbeid te stimuleren, evenwel rekening houdend met :

  • dat de fiscaliteit neutraler wordt wat de verschillende samenlevingsvormen betreft;
  • dat de aangifte eenvoudiger wordt wat betreft het aantal codes en de inning;
  • dat er een meer een rechtszeker kader wordt geboden aan burgers en ondernemingen;
  • dat er geen vermindering volgt van de competitiviteit van de ondernemingen en de nodige aandacht besteed wordt aan de vele milieu- en klimaatuitdagingen.

Onderstaand een overzicht van de maatregelen die de Minister van Financiën wenst te lanceren, die mogelijks relevant kunnen zijn:

Meer netto voor iedereen die werkt en meer werkt

Verhoging belastingvrije som

De belastingvrije som is het deel van het inkomen waarop geen belastingen worden betaald. Deze som wordt verhoogd van 10.160 euro naar 13.500 euro. De belastingvermindering voor personen met een werkloosheidsuitkering wordt tevens aangepast.

Verhoging plafond van de 45%-belastingschijf

In ons land geldt er een progressief belastingsysteem voor inkomen uit arbeid. Overeenkomstig binnen welke belastingschijf het inkomen valt, zal dit vervolgens belast worden van 25% tot 50 %.

De Minister wenst de belastingdruk op inkomen te verminderen door de 45%-belastingschijf te verbreden. Deze schijf wordt opgetrokken van een netto-belastbaar inkomen van 46.440 euro tot een netto-belastbaar inkomen van 60.000 euro. De activiteits-en vervangingsinkomen blijven progressief belast.

Uitbreiding werkbonus

Er komt een tragere uitfasering van de werkbonus en het belastingkrediet voor lage activiteitsinkomsten wordt aangepast.

Moderne en eenvoudige fiscaliteit

Samenlevingsvormen

De Minister wenst de fiscaliteit neutraler te maken in functie van de samenlevingsvormen door bijvoorbeeld de fiscale verschillen tussen koppels en alleenstaanden weg te werken middels o.a. middels de uitdoving van het huwelijksquotiënt. Het stelsel van het fiscaal inbrengen van de betaalde onderhoudsuitkeringen, verdwijnt ook. Ten slotte wordt ook het fiscaal voordeel voor werkelijk alleenstaande ouders hervormd, zal er een verhoging volgen van de belastingvermindering voor kinderopvang en worden ouders minder belast voor de inkomsten van hun kinderen ten laste.

Hervorming optieplannen

Interessant voor werknemers en werkgevers is dat het systeem van de optieplannen hervormd wordt zodat werknemers ook aandeelhouders kunnen worden in de onderneming van de werkgever.

Het gebruik van optieplannen wordt naar de toekomst toe, beperkt tot het gebruik van aandelen van de werkgever of van een verbonden vennootschap. Op deze manier tracht men de werknemers meer te laten inspelen op het succes van de onderneming.

Er zal ook een nieuwe fiscale gunstigere regeling komen voor werknemers die instappen in het systeem van de optieplannen. De werknemers zullen pas bij de realisatie (zijnde de verkoop van de aandelen) belast worden.

Aanvullend pensioen

De bestaande 80%-begrenzing wordt opgeheven zonder te raken aan de opbouwmogelijkheden die vandaag bestaan. Er wordt een nieuw pensioenstelsel gecreëerd dat volledig gebaseerd is op de bruto jaarbezoldigingen van het jaar zelf.

Voordelen alle aard

Er volgt een gelijkschakeling van de fiscale en RSZ-behandeling van voordelen alle aard. Denk daarbij aan de kosteloze terbeschikkingstelling van een woning die voor fiscus forfaitair gewaardeerd wordt, maar die de RSZ belast op de werkelijke waarde.

Concurrentiekracht en rechtszekerheid

Versterking investeringsaftrek

Het bestaande systeem wordt behouden. Duurzame investeringen krijgen een extra stimulans door een fors verhoogde aftrek. Bijkomend zal er voor duurzame investeringen een systeem van versnelde (dubbele) afschrijvingen ingevoerd worden. Ten slotte wordt het belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling uitgebreid naar duurzame investeringen.

Hervorming innovatieaftrek

De definitie van intellectuele eigendom voor de aftrek van innovatie-inkomsten wordt verduidelijkt zodat deze enkel gebruikt kan worden voor ondernemingen die effectief innoveren. Om in aanmerking te komen voor de toepassing van de innovatie-aftrek zal een octrooivereiste van toepassing zijn. Tevens worden de toetsingscriteria verduidelijkt.

Vrijstelling doorstorting onderzoek en ontwikkeling

Er komt een duidelijkere afbakening van de bevoegdheidsverdeling tussen de overheidsdiensten en de toepassingsmodaliteiten worden beter omschreven. Voor de hoge scholen en universiteiten worden duidelijke criteria bepaald om als onderzoeker in aanmerking te komen voor de korting. Hierdoor wordt er getracht meer rechtszekerheid te creëren.

Voorafgaande beslissingen

Omwille van rechtszekerheid gaat men de samenwerking tussen de Dienst Voorafgaande Beslissingen en de fiscale administraties verbeteren. Er zal ook een nieuwe Algemene Administratie opgericht worden bestaande uit de Dienst Voorafgaande Beslissingen en de Fiscale Bemiddelingsdienst.

Inwerkingtreding

De intentie is er om de maatregelen vanaf 1 januari 2024 te laten ingaan. De hele wettelijke molen moet echter nog in gang gebracht worden.

Bron : Nota Minister van Financiën Vincent Van Peteghem “Eerste fase van de bredere fiscale hervorming”, https://vanpeteghem.belgium.be/sites/default/files/articles/Eerste%20fase%20bredere%20fiscale%20hervorming.pdf

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.