Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Uitsluiting van de loonmatigingsbijdrage voor maatwerkbedrijven vanaf 01/01/2023- update

By 31 maart 2023No Comments

De ministerraad heeft op 28 oktober 2022 een ontwerp van KB goedgekeurd dat de federale regeling van sociale bijdragen voor alle maatwerkbedrijven verder gelijktrekt.

Op 15 maart jongstleden werd het besluit gepubliceerd in het staatsblad.

De huidige uitsluiting van de loonmatigingsbijdrage van de werknemers met een arbeidshandicap zoals die geldt voor de beschutte werkplaatsen, wordt uitgebreid tot de doelgroep van alle maatwerkbedrijven, ofwel 

“Personen met een arbeidshandicap, met een psychosociale beperking of uiterst kwetsbare personen, zoals erkend door het bevoegde Gewest of de Gemeenschap en tewerkgesteld door een beschutte werkplaats, een sociale werkplaats of een maatwerkbedrijf behorende tot het paritair comité voor de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven”.    

Hierdoor zal ook de structurele vermindering voor deze doelgroep voordeliger worden berekend.

Deze uniformisering van de federale regels maakt het mogelijk dat de beschutte en sociale werkplaatsen verder worden geharmoniseerd tot de maatwerkbedrijven in Vlaanderen.

Aangezien deze maatregel enkel van toepassing is op doelgroepwerknemers, moet de werkgever wel nog steeds deze bijdrage betalen voor gewone administratieve of ondersteunende personeelsleden. 

Bron: https://news.belgium.be/nl/uitsluiting-van-de-loonmatigingsbijdrage-voor-de-maatwerkbedrijven; KB van 2 maart 2023 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 april 1989 tot uitvoering van artikel 38, § 3bis, derde lid van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, BS 15 maart 2023.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.