Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Brexit – einde overgangsperiode – tewerkstelling na 31/12/2020? – update

By 27 december 2020januari 21st, 2021No Comments

Onderdanen van de EER of Zwitserland zijn op basis van hun nationaliteit vrijgesteld van het bekomen van een arbeidskaart of single permit. 

Begin dit jaar verliet het Verenigd Koninkrijk officieel de Europese Unie waardoor bovenvermelde regel in principe niet meer van toepassing zou zijn en het Verenigd Koninkrijk als derdeland beschouwd diende te worden. Er werd echter nog een overgangsperiode tot 31.12.2020 voorzien waarbij het Verenigd Konikrijk geen lid meer is van de EU, maar de regels m.b.t. de mobiliteit van werknemers (verblijf en tewerkstelling) gewoon van toepassing blijven. Tot eind 2020 wijzigt de situatie van Britse onderdanen in België dus niet.

Vanaf 01/01/2021 zal bovenvermelde overgangsperiode niet langer van toepassing zijn zodat Britse onderdanen beschouwd worden als derdelandsonderdanen. Voor hen zullen bijgevolg de regels voor derdelanders van toepassing zijn, namelijk dat ze in het bezit moeten zijn van een arbeidskaart of single permit (geen vrij verkeer van werknemers).

Er is echter een specifieke regeling uitgewerkt worden voor de onderdanen van het Verenigd Koninkrijk en hun familieleden die reeds geregistreerd zijn en beschikken over een bijlage 8, bijlage 8 bis,  E/F-kaart of E+/F+ kaart voor het einde van de overgangsperiode (31/12/2020). Zij kunnen  hun verblijfsrecht behouden. Hiervoor moeten ze een aanvraag indienen voor M-kaart en dit uiterlijk voor 31/12/2021. Op basis van deze M-kaart zijn ze vrijgesteld van een arbeidskaart of single permit. In afwachting van deze nieuwe M-kaart reikt de gemeente een nieuwe bijlage 56 uit.

Opgelet: met deze M-kaart kan men niet in een ander EU-land werken (geen vrij verkeer van werknemers binnen de EU).

Ook Britse grensarbeiders die voor het einde van de overgangsperiode als grenspendelaars werkten, zullen hun activiteit ook na die periode kunnen voortzetten. Hiervoor zullen ze een N-kaart moeten aanvragen voor 31/12/2021 (zelfs indien ze reeds beschikten over een bijlage 15). In afwachting van deze nieuwe N-kaart reikt de gemeente een nieuwe bijlage 57 uit.

De aanvraag voor een verblijfskaart als begunstigde van het terugtrekkingsakkoord of voor een kaart voor klein grensverkeer voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord moet worden ingediend binnen de hiervoor voorziene aanvraagperiode  die loopt van 1 januari 2021 tot 31 december 2021. Tot dan worden hun (verblijfs)rechten beschermd.

Voor bijkomende informatie kan men de website van vreemdelingenzaken raadplegen. 

De wet is in werking getreden op 23 december 2020.
De nieuwe verblijfsdocumenten zullen via KB gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Wet van 16 december 2020 betreffende de begunstigden van het akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, BS 23/12/2020.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.