Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Bureauvergoeding stijgt vanaf Q2 2022

By 31 mei 2022No Comments

De RSZ heeft zijn instructies m.b.t. de bureauvergoeding gewijzigd voor Q2 2022.

Het maximumbedrag van de vergoeding voor bureaukosten voor werknemers die een deel van hun werk thuis doen, bedraagt voor de maanden april en mei 2022 137,40 € per maand en vanaf 1 juni 2022 140,15 € per maand.

Onkostenvergoeding 

Onkostenvergoedingen hebben betrekking op kosten die ten laste van de werkgever vallen, die m.a.w. veroorzaakt worden door de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (= kost eigen aan de werkgever).

Indien u een onkostenvergoeding toekent aan een werknemer, dan moet u de toekenning ervan ook kunnen verantwoorden.

Onkostenvergoedingen mogen niet gebruikt worden om op een verdoken manier loon toe te kennen.

Kleine kosten die moeilijk bewijsbaar zijn, mag men forfaitair ramen.

De instructies van de RSZ bevatten een lijst van de verschillende posten waarvoor de RSZ een forfaitaire raming aanvaardt met daarbij de maximumbedragen en de voorwaarden waarin zij mogen worden toegepast.

Indien u als werkgever van oordeel bent dat de kosten die de werknemers maken groter zijn dan deze forfaitaire bedragen, mag u uiteraard de werkelijke kosten bewijzen. In dat geval moet u de realiteit van de kosten aantonen voor het geheel van de kosten m.b.t. een post. Voor eenzelfde type kosten mag men de beide systemen, reële kosten en forfait, immers niet samen gebruiken.

Opgelet: ook bij de toekenning van een forfaitaire vergoeding moet u als werkgever het gehanteerde forfait kunnen verantwoorden (zowel het feit dat u een onkostenvergoeding toekent aan een bepaalde werknemer als de hoogte van de vergoeding).

Bureauvergoeding

  • Maximumbedrag :
    • April en mei 2022: 137,40 €/ maand
    • Vanaf juni 2022 : 140,15 €/ maand
  • De bureauvergoeding dekt de kosten voor verwarming, elektriciteit, klein bureaugereedschap, …
  • De vergoeding mag enkel toegekend worden aan de werknemers die structureel en op regelmatige basis een gedeelte van hun arbeidstijd thuis presteren en die bijgevolg in hun woning een ruimte moeten inrichten waar zij dat werk kunnen doen.

Meer info omtrent de toepassingsvoorwaarden van de bureauvergoeding vind je hier terug.

Overgangsbepaling 10%-regel voor telewerkers

In de initiële administratieve instructies werd een onkostenvergoeding gelijk aan 10 % van het brutoloon, beperkt tot het deel dat betrekking heeft op het telewerk ook aanvaard door de RSZ. Vanaf 1 juni 2022 dooft deze regeling uit en kan deze vergoeding enkel nog verder toegekend worden aan de werknemers aan wie ze reeds vóór deze datum werd toegekend, en voor zover het aandeel telewerk niet groter wordt.

Het betreft de telewerkers die thuiswerk doen in de zin van cao nr. 85. De RSZ komt dus niet aan de 10%-regel voor de huisarbeiders, die prestaties thuis leveren.

Vanaf juli 2022 is het bijgevolg niet meer mogelijk om in het betreffende onkostensysteem van 10 % te stappen. De telewerkers die reeds vóór deze datum in het systeem zitten, mogen verder gebruik maken van deze onkostenregeling voor zover er niets wijzigt aan de overeenkomst.

Bron: Administratieve Instructies RSZ 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.