Skip to main content
Sociaal-Juridisch

BV-vrijstelling onderzoek en ontwikkeling : circulaire tijdstip aanmelding

By 31 mei 2023No Comments

Voor de toepassing van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing moeten onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten/programma’s aangevraagd worden met vermelding van :

  • de identificatie van de schuldenaar van de bedrijfsvoorheffing,
  • de beschrijving van het project of programma waarbij wordt aangetoond dat het fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling tot doel heeft,
  • de verwachte aanvangsdatum van het project of programma,
  • de vooropgestelde einddatum van het project of programma.

De vrijstelling kan enkel toegepast worden vanaf de maand waarin het project of programma aangemeld is bij de bevoegde overheidsdienst. Deze kan m.a.w. niet terugwerken naar een tijdstip waarin deze aanmelding nog niet plaatsgevonden heeft.

Begin 2023 heeft het Hof van Cassatie zich echter over het tijdstip van aanmelding moeten uitspreken. In ons artikel “BV-vrijstelling wetenschappelijk onderzoek en aanmeldingsdatum” hebben we het standpunt uiteengezet. Het Hof van Cassatie neemt een veel strikter standpunt in dan de fiscus.

Met de publicatie van de circulaire 2023/C/49 brengt de fiscus de toepassingsvoorwaarden, meer in het bijzonder het tijdstip van aanmelding in lijn met de uitspraak.

Wat wijzigt er?

Vanaf 01.08.2023 moet de aanmelding van een onderzoeks- of ontwikkelingsproject/programma bij de bevoegde overheidsdienst gebeuren vóór de aanvangsdatum van het project of programma.

Tot en met 31 juli 2023 mag de aanmelding nog gebeuren na de aanvangsdatum van zo’n project of programma, doch wel uiterlijk in de betreffende maand dat de vrijstelling toegepast wordt.

Kortom :

  • Vanaf 1/8 kan de vrijstelling enkel van toepassing zijn op de bezoldigingen van in aanmerking komend personeel tewerkgesteld in nog niet aangevangen onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten of -programma’s als deze projecten of programma’s vóór hun aanvangsdatum werden aangemeld bij de bevoegde overheidsdienst met opgave van alle verplichte gegevens.
  • Voor projecten of programma’s die vóór 1/8 reeds lopende zijn maar nog niet aangemeld zijn bij de overheidsdienst, is er vanaf 1/8 geen vrijstelling meer mogelijk. De voorwaarde dat de aanmelding moet gebeuren vóór de aanvangsdatum van deze projecten of programma’s geldt immers voor alle aanmeldingen die vanaf 01.08.2023 geschieden.
  • Voor projecten of programma’s die vóór 1/8 aangemeld zijn met opgave van alle wettelijke verplichte gegevens, wijzigt er niets. De aanmelding blijft geldig ook al heeft deze plaatsgevonden na de aanvangsdatum van het project of programma.

Voorbeeld fiscus

Aanmeldingen vóór 01.08.2023

Concreet betekent dit dat voor een project of -programma dat slechts in de loop van de 20ste maand werd aangemeld en waarbij de aanmelding met opgave van alle wettelijk verplichte gegevens gebeurde vóór 01.08.2023 de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor onderzoek en ontwikkeling enkel mag worden toegepast vanaf de 20ste maand en dit voor de resterende looptijd van het project of programma.

Aanmeldingen vanaf 01.08.2023

Concreet betekent dit dat voor een project of -programma dat slechts in de loop van de 20ste maand werd aangemeld en waarbij de aanmelding gebeurde vanaf 01.08.2023 nooit een vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor onderzoek en ontwikkeling kan worden toegepast.

Bron : Circulaire 2023/C/49 van 27 april 2023 over het tijdstip van aanmelding bij de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers, fisconetplus.

 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.