Skip to main content
Sociaal-Juridisch

CAO nr. 148 verlengd CAO nr. 147 en vereenvoudigde procedure economische werkloosheid voor bedienden

By 30 juli 2021juni 2nd, 2023No Comments

Met de CAO van 7 oktober 2020 heeft de Nationale Arbeidsraad CAO nr. 147 van 18 maart 2020 verlengd, die op 30 juni 2020 buiten werking trad.

CAO nr. 148 is van toepassing voor de periode van 01/07/2020 t.e.m. 31/12/2021 en biedt ondernemingen de toegang tot het stelsel van economische werkloosheid voor bedienden (zowel het klassieke stelsel als het corona-overgangsstelsel). Nieuwigheid daarbij is dat de aanvullende vergoeding ten laste van de werkgever verhoogd wordt van 5 euro naar 5,63 euro per dag tijdelijke werkloosheid per werknemer.

Opgelet: het corona-overgangsstelsel is niet meer van toepassing dit liep af op 31/12/2020. 

Cao nr. 148 ter vervanging een ondernemingscao of – plan

Voor de invoering van tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen voor bedienden moet er een sectorale cao, ondernemingscao of ondernemingsplan voorhanden zijn.

Wanneer er een cao binnen uw sector is, kan u geen beroep doen op de CAO nr. 148, dan moet u de sectorale cao volgen. Indien er evenwel geen sectorale cao is, kan u terugvallen op CAO nr. 148 en dient u bijgevolg geen ondernemingscao of –plan meer op te maken. Dit zorgt voor een enorme vereenvoudiging voor de werkgever.

De overige voorwaarden dienen wel nog nageleefd te worden, zoals het aantonen van een omzet- of productiedaling. Het formulier C106A dient ook nog steeds naar de RVA verstuurd te worden.

Voorwaarden m.b.t. overgangsregeling opgenomen in cao nr. 148

  • Twee vormingsdagen

Zoals in het KB met nr. 46 betreffende de overgangsregeling economische werkloosheid bepaald is, wordt de verplichting tot aanbieden van twee vormingsdagen per maand aan de bedienden die in tijdelijke werkloosheid werden geplaatst krachtens de overgangsregeling, overgenomen in de cao nr. 148.

Let wel, voor het klassiek stelsel is deze verplichting niet aan de orde.

Opgelet: het corona-overgangsstelsel (CAO nr. 46) is niet meer van toepassing dit liep af op 31/12/2020. 

  • Supplement per dag tijdelijke werkloosheid

Vanaf 1 juli zal de werkgever een supplement van 5,63 € per dag tijdelijke werkloosheid verschuldigd zijn (dit supplement is eveneens van toepassing bij het klassiek stelsel).

Wanneer er arbeiders bij dezelfde werkgever tewerkgesteld worden en er wordt voorzien in een hoger supplement voor hen, dan zal dit supplement ook toegekend moeten worden aan de bedienden. Indien er geen arbeiders binnen een onderneming tewerkgesteld worden, zal de werkgever eerst moeten nagaan onder welk paritair comité deze arbeiders zouden vallen, moesten zij tewerkgesteld worden. Als er binnen dit paritair comité voor de arbeiders een hoger supplement voorzien is bij tijdelijke werkloosheid dan zal de werkgever dit hoger supplement aan de bedienden moeten toekennen.

Suppletief

De CAO heeft een suppletieve werking. Wat betekent dat er geen wijzigingen doorgevoerd worden aan bestaande ondernemingsplannen, cao’s of sectorale cao’s.

Inwerkingtreding

De CAO is gesloten voor bepaalde duur. Ze is retroactief in werking getreden vanaf 1 juli 2020 en treedt buiten werking op 31 december 2021.

Opgelet: de overgangsregeling kan op dit moment slechts tot 31/12/2020 toegepast worden. Indien de overgangsregeling echter na 31 december 2020 verlengd wordt door een regelgevend kader, kunnen de ondernemingen de CAO blijven toepassen zonder een collectieve arbeidsovereenkomst of ondernemingsplan te moeten afsluiten, en dit tot uiterlijk 31 december 2021 (maar steeds beperkt tot de eindduur die voorzien is voor de overgangsregeling). De overgangsregeling werd niet verlengd!

 

Bron: cao nr. 148 van 7 oktober 2020 tot vaststelling van een regeling van volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en/of een regeling van gedeeltelijke arbeid bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken voor bedienden als gevolg van de coronaviruscrisis, www.cnt-nar.be; KB van 23 november 2020 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 148 van 7 oktober 2020, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling van een regeling van volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en/of een regeling van gedeeltelijke arbeid bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken voor bedienden als gevolg van de coronaviruscrisis, BS 15 januari 2021.

 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.