Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Verlenging specifieke tijdelijke steunmaatregelen ten gevolge van corona- update

By 30 juli 2021No Comments

Tijdelijke schorsing van de lopende loopbaanonderbreking bij een werkgever

De werknemer wiens arbeidsovereenkomst gedeeltelijk of volledig geschorst is omwille van loopbaanonderbreking kan verzoeken aan zijn werkgever om de onderbreking tijdelijk te schorsen en het werk weer te hervatten conform het oorspronkelijke uurrooster.

Het is niet vereist dat de werkgever tot één van de essentiële sectoren behoort. 

Aangezien de werknemer het werk terug hervat, zal er voor deze periode geen recht zijn op een onderbrekingsuitkering van de RVA.  De werknemer moet de schorsing van de onderbreking of vermindering van arbeidsprestaties schriftelijk meedelen aan de RVA, via dit formulier. De RVA bericht de werknemer of de schorsing mogelijk is.

Na de schorsing van de loopbaanonderbreking, zal de werknemer de loopbaanonderbreking voor de resterende duur kunnen hervatten. De periode van de schorsing zal automatisch aan de oorspronkelijke periode worden toegevoegd.

Deze regeling werd verlengd tot 30 september 2021. 

Cumul onderbrekingsuitkering met tewerkstelling bij werkgever actief in de zorgsector, het onderwijs, de contactopsporing of in vaccinatiecentra

De werknemer kan tijdens zijn loopbaanonderbreking en activiteit aanvatten bij een andere werkgever in de zorgsector of het onderwijs, in een centrum voor contactopsporing of in een vaccinatiecentrum. 

De arbeidsovereenkomst bij de (andere) werkgever moet schriftelijk vastgesteld worden en een einddatum bevatten die nooit verder mag liggen dan 30 september 2021. Het betreft dus een tijdelijke tewerkstelling.

De tijdelijke tewerkstelling moeten schriftelijk worden meegedeeld aan de RVA via dit formulier.

Vervolgens zal de RVA een brief sturen naar de werknemer om hem te informeren of de tijdelijke tewerkstelling mogelijk is.

Deze regeling werd verlengd tot 30 september 2021.

Opgelet: deze regeling werd NIET verlengd voor de ‘cruciale sectoren’. 

De regeling voor de vitale sectoren kan u hier terugvinden. 

Overige 

Daarnaast voorziet de wet van 18/07/2021 ook in een verlenging tot 30/09/2021 van een aantal andere steunmaatregelen:

  • de toelating om opeenvolgende contracten van bepaalde duur van minstens zeven dagen af te sluiten bij een werkgever uit de zorgsector of het onderwijs;
  • de versoepeling van de mogelijkheid om werknemers uit te lenen aan werkgevers uit de zorgsector of het onderwijs;
  • de versoepeling van de mogelijkheid tot tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke verblijfssituatie bevinden, voor zover hun verzoek om internationale bescherming werd geregistreerd ten laatste op 30 juni 2021. 

 

Bron: Wet van 2 april 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie, BS 13 april 2021; Wet van 18/07/2021 houdende tijdelijke ondersteunings- maatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie (1), BS 29 juli 2021.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.