Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Mogelijkheid cumul periode van werkhervatting met bedrijfstoeslag of werkloosheidsuitkering in vitale sectoren verlengd tot 30/9

By 29 juni 2021juni 30th, 2021No Comments

In de periode van 1 april 2020 tot 31 augustus 2020 mochten tijdelijk werklozen die in de vitale sectoren aan de slag konden gaan, het loon voor deze tewerkstelling cumuleren met 75% van de tijdelijke werkloosheidsuitkering (incl. toeslag 5,63 euro). Deze mogelijkheid werd reeds verlengd tot 30 juni 2021 en wordt nu opnieuw verlengd tot 30 september 2021. De vitale sectoren worden nu ook uitgebreid met de zorg- en onderwijssector, alsook de contactopsporing.

Ook SWT’ers konden met behoud van een deel van hun uitkering, het werk tijdelijk hernemen bij hun vroegere werkgever. De SWT’ers behouden hun aanvullende vergoeding.

Uitbreiding sectoren

De tijdelijke werklozen of de SWT’ers moeten tewerkgesteld worden in de periode van 1 oktober 2020 tot en met 30 september 2021 ofwel rechtstreeks door de werkgever ofwel als uitzendkracht in onderstaande sectoren:

  • Land-, tuin- en bosbouw;
  • Zorgsector (paritaire comités met nummers 318, 319, 330, 331 en 332);
  • Onderwijs;
  • centra voor contracttracing.
  • vanaf 15 februari 2021 in de vaccinatiecentra

Opgelet: Vanaf maart 2021 tot en met juni 2021 was deze regeling ook van toepassing voor een tewerkstelling bij een andere werkgever (rechtstreeks of als uitzendkracht) in een cruciale sector, maar enkel indien u tijdelijk werkloos omwille van (niet-medische) overmacht of economische redenen bent. De cruciale sectoren zijn de handelszaken, bedrijven en diensten die gedurende de coronacrisis noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van het land en de behoeften van de bevolking, en de producenten, leveranciers, aannemers en onderaannemers van goederen, werken en diensten die essentieel zijn voor de activiteit van deze ondernemingen en deze diensten. Het gaat om activiteiten, diensten en ondernemingen die omschreven zijn in de bijlage 1 van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 (bijvoorbeeld alle bedrijven en winkels die tussenkomen in de voedselketen, taxibedrijven, garages voor herstellingen, schoonmaakbedrijven voor de activiteiten in ondernemingen uit de cruciale sectoren … 

Uitzondering voor werkhervatting SWT-er bij ex-werkgever actief in de land-, tuin- en bosbouw

In tegenstelling tot de verlenging van voorgaande maatregel geldt deze verlenging niet voor de SWT-ers die hun werkzaamheden hervatten bij hun vorige werkgever die actief is in de land-, tuin- en bosbouw. Dit was zonder meer afgelopen op 31 augustus 2020.

De SWT-er die na deze datum terug bij zijn ex-werkgever aan de slag gaat, verliest dus zijn recht op uitkeringen. De bedrijfstoeslag zal bijkomend als loon onderworpen zijn aan RSZ-bijdragen.

Voor de zorgsector, het onderwijs, contactopsporing en vaccinatiecentra mag de SWT-er wel het werk hervatten bij zijn ex-werkgever met deels behoud van zijn werkloosheidsuitkeringen, voor zoverre deze ex-werkgever tot één van deze sectoren behoort. 

Voor de decava – bijdrageregeling zal deze werkhervatting bij de ex-werkgever actief in de zorgsector, het onderwijs, contactopsporing en vaccinatiecentra beschouwd worden als een werkhervatting van type 1 (werkhervatting bij een andere werkgever). Er zijn geen decava-bijdragen verschuldigd, noch RSZ-bijdragen op de bedrijfstoeslag. Deze maatregel geldt nu dus tot 30 september 2021.

 

Bron: FAQ RVA; KB van 13 december 2020 tot wijziging van artikel 7 van het KB van 23 april 2020 tot het tijdelijk versoepelen van de voorwaarden waaronder werklozen, al dan niet met bedrijfstoeslag kunnen worden tewerkgesteld in vitale sectoren en tot het tijdelijk bevriezen van de degressiviteit van de volledige werkloosheidsuitkeringen, BS 18/01/2021. 

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.