Skip to main content
Sociaal-Juridisch

CAO verhoogt het aantal opleidingsdagen per VTE in PC 200

By 29 oktober 2019No Comments

Binnen het paritair comité 200 geldt thans de verplichting voor de werkgever om 4 opleidingsdagen per 2 jaar aan de werknemers toe te kennen. In het kader van de interprofessionele opleidingsdoelstelling zoals bepaald in de wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk, hebben de sociale partners binnen dit paritair comité het aantal opleidingsdagen verhoogd en een groeipad uitgestippeld voor de periode 2020-2021.

Aantal aan te bieden opleidingsdagen 

Het aantal aan te bieden opleidingsdagen is verschillend in functie van de omvang van het personeel bij de werkgever. Hieronder een overzicht van het aantal gemiddelde opleidingsdagen per VTE over 2 jaar, voor de periode 2020-2021.

Onderneming ≥ 20 werknemersOnderneming < 20 werknemers
5 opleidingsdagen4 opleidingsdagen

De opleidingsdagen moeten in principe opgenomen worden tijdens de werkuren. Als dit echter onmogelijk is, dan hebben de werknemers het recht om de duurtijd van de opleiding buiten de werkuren te compenseren in arbeidstijd. De deeltijdse bedienden genieten de opleidingsdagen in evenredigheid met hun deeltijdse prestaties

Bijvoorbeeld: als de werknemer op een dinsdagavond, na zijn uren een formele opleiding van 4 uren gaat volgen, dan heeft de werknemer recht om deze 4 uren als compensatie-uren terug te nemen gedurende de uren dat de werknemer normaal moest werken.

Collectieve of individuele opleidingsdagen

Het karakter van de opleidingsdagen, namelijk collectief of individueel is afhankelijk van drie factoren:

  • de omvang van het personeel van de onderneming
  • de aanwezigheid van een vakbondsafvaardiging
  • het al dan niet opstellen van een bedrijfseigen opleidingsplan

Ongeacht of het individuele of collectieve opleidingsdagen zijn, de werkgever moet alle opleidingsdagen aanbieden aan de werknemers.

Voor bedienden die zijn aangeworven met een overeenkomst voor een bepaalde tijd van 1 jaar of minder geldt dit recht op opleiding evenwel niet.

Hieronder vind je een overzicht van de verschillende situaties die van toepassing kunnen zijn:

Ondernemingen met 20 of meer werknemers met een vakbondsafvaardiging

  • De onderneming stelt samen met de vakbond een bedrijfseigen opleidingsplan op. De werkgever is samen met de vakbond volledig vrij om de inhoud van het opleidingsplan te bepalen. Echter moet wel de meerderheid van de leden van de vakbond akkoord zijn met de inhoud van het plan.

Bij akkoord zal het plan geregistreerd moeten worden bij het Sociaal Fonds tussen 1/1/2020 en 30/6/2020.

Als voldaan is aan bovenstaande voorwaarden, dan zijn alle opleidingsdagen collectief. Een werknemer beschikt bijgevolg niet over individuele opleidingsdagen.

  • De onderneming komt geen opleidingsplan overeen met de vakbond, maar stelt wel een suppletief opleidingsplan op. Dit plan dient eveneens geregistreerd te worden bij het Sociaal Fonds tussen 1/1/2020 en 31/12/2020. De werkgever zal het plan ook ter info moeten overmaken aan de vakbond.

Van de 5 opleidingsdagen per VTE zullen in het kader van een suppletief opleidingsplan 4 opleidingsdagen individueel zijn. Eén opleidingsdag is collectief.

  • Als er noch een bedrijfseigen opleidingsplan opgesteld wordt, noch een suppletief opleidingsplan dan zijn 4 van de 5 opleidingsdagen, individueel. De overige dag wordt collectief ingepland.

Ondernemingen met 20 of meer werknemers zonder een vakbondsafvaardiging

  • Als de werkgever een suppletief opleidingsplan opstelt en dit plan tevens registreert bij het Sociaal Fonds, dan zijn 2 van de opleidingsdagen individuele opleidingsdagen. De overige 3 opleidingsdagen worden collectief bepaald.
  • Wordt er geen suppletief plan opgesteld dan zijn er maar 2 van de 5 opleidingsdagen collectieve opleidingsdagen. De overige 3 dagen mogen individueel opgenomen worden.

Ondernemingen met minder dan 20 werknemers zonder een vakbondsafvaardiging

Voor de ondernemingen met minder dan 20 werknemers zijn 2 van de opleidingsdagen individuele opleidingsdagen. Deze ondernemingen kunnen een suppletief opleidingsplan opstellen, maar dit zal geen impact hebben op het aantal collectieve opleidingsdagen.

Opname van de individuele opleidingsdagen

Als de bediende een individuele opleidingsdag wilt opnemen, dan kan de werknemer hiervoor een schriftelijk voorstel richten aan de werkgever uiterlijk 30/06/2021. De opleiding moet wel voorkomen binnen het opleidingsaanbod van CEVORA.

De werkgever kan het verzoek weigeren enerzijds omdat er reeds een voldoende aanbod aan opleidingsdagen aangeboden werd, of anderzijds de inhoud of timing van de opleiding niet past binnen de onderneming.

Als de werkgever echter uiterlijk op 31/12/2021 geen of onvoldoende individuele opleidingsdagen aangeboden heeft, dan kan de bediende de ontbrekende individuele opleidingsdag opnemen om een opleiding binnen het aanbod van Cevora te volgen.

Deze opleidingsdag mag gevolgd worden tijdens de werkuren en dit binnen 6 maanden na het einde van de cao, zijnde uiterlijk 30/06/2022.

Deze opleidingsdag is gelijkgesteld met een gepresteerde arbeidsdag, en dient zo bezoldigd te worden.

Uit voorgaande volgt ook dat de werknemer een niet toegekende opleidingsdag niet meer mag omzetten in een betaalde vakantiedag. Dit gold wel onder de vorige cao.

(Financiële) voordelen toegekend door CEVORA

De ondernemingen die beschikken over een geregistreerd opleidingsplan, namelijk eigen bedrijfsplan of suppletief plan kunnen genieten van opleidingspremies voor de ontwikkeling van hun opleidingsinitiatieven ten laste van Cevora. U vindt hierover meer informatie op de website van het Sociaal Fonds en Cevora.

Ten slotte

Vergeet het aantal opleidingsdagen niet aan te brengen op de sociale balans van de onderneming als bewijs van de opleidingen.

 

Bron: Cao van 1 juli 2019 inzake opleiding, geregistreerd onder het nr. 152851/co/200.

 

 

 

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.