Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Circulaire 2022/C/40 over het belastingstelsel van de vergoedingen voor vrijwilligerswerk – coronamaatregelen

By 31 mei 2022No Comments

Op sociaal vlak werden in het kader van de COVID-19-pandemie verschillende tijdelijke maatregelen genomen n het kader van de vergoedingen voor vrijwilligerswerk. Deze worden ook op fiscaal vlak toegepast. De circulaire 2022/C/40 heeft betrekking op de verdere maatregelen die in dat verband werden genomen voor de aanslagjaren 2022 en 2023.

Voor aanslagjaar 2022:

  • De verhoging van het jaarlijks kostenplafond tot 4.106,99 euro voor vrijwilligers die effectief werden ingezet in de vaccinatiecentra in de periode van 15.02.2021 t.e.m. 31.12.2021.

Het jaarlijks kostenplafond was voor het jaar 2021 reeds verhoogd tot 3.541 euro voor de vrijwilligers die effectief werden ingezet in de vaccinatiecentra in de periode van 15.02.2021 tot en met 31.12.2021. In de praktijk gaat het hier om vrijwilligers die in de vaccinatiecentra onbezoldigd en onverplicht activiteiten verrichten zoals bijvoorbeeld het onthaal, de administratie, begeleiding,…

De vaccinatiecampagne werd verlengd tot het einde van 2021 voor het toedienen van een extra dosis van de vaccins (boosterprik). Aangezien de vaccinatiecentra verkiezen om beroep te doen op vrijwilligers die sinds het begin van deze campagne betrokken zijn geweest, zal er op hen meer beroep worden gedaan dan oorspronkelijk voorzien. Bijgevolg werd het jaarlijks kostenplafond verder verhoogd tot 4.106,99 euro voor de vrijwilligers die effectief werden ingezet in de vaccinatiecentra in de periode van 15.02.2021 tot en met 31.12.2021.

  • De verhoging van het jaarlijks kostenplafond tot 3.186,46 euro voor de vrijwilligers die effectief ingezet werden in de gezondheidszorg voor activiteiten in het kader van het beheer van de COVID-19 crisis in de periode van 01.01.2021 t.e.m. 31.12.2021.

Het jaarlijks kostenplafond was voor het jaar 2021 reeds verhoogd tot 2.600,90 euro voor de vrijwilligers die effectief werden ingezet in bepaalde sectoren voor activiteiten in het kader van het beheer van de COVID-19 crisis (eerste en tweede kwartaal 2021) en voor de vrijwilligers die effectief werden ingezet in de gezondheidszorg (derde kwartaal 2021). Gelet op de vierde golf van de pandemie, werd de zorgsector (cf. art. 40, 1°, 1e en 2e lid, van de wet van 20.12.2020 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie) in het vierde kwartaal van 2021 met extra veel werk geconfronteerd. In het bijzonder de test- en triagecentra, gelet op de verplichting om voor bepaalde activiteiten in het bezit te zijn van een Covid Safe Ticket. De inzet van vrijwilligers was een belangrijk instrument om die toename het hoofd te bieden. Bijgevolg werd het jaarlijks kostenplafond verhoogd tot 3.186,46 euro voor de vrijwilligers die effectief ingezet werden in de gezondheidszorg voor activiteiten in het kader van het beheer van de COVID-19 crisis, in de periode van 01.01.2021 t.e.m. 31.12.2021.

Aanslagjaar 2022 (vergoedingen vanaf 01.01.2021)
 Geïndexeerd bedrag
 Per dagPer jaar
A. ‘Gewone’ vrijwilligers

 

35,41 euro1.416,16 euro
B. Specifieke categorieën 

 

 

 

1. sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden 
2. de nachtoppas, te weten het inslapen, evenals de dag-oppas bij hulpbehoevende personen volgens de voorwaarden en kwaliteitscriteria die iedere gemeenschap bepaalt
3. het niet-dringend liggend ziekenvervoer
35,41 euro2.600,90 euro
4. de vrijwilligers die effectief ingezet werden in de vaccinatiecentra in de periode van 15.02.2021 tot en met 31.12.202135,41 euro4.106,99 euro
5. de vrijwilligers die effectief ingezet werden in de gezondheidszorg als bedoeld in artikel 40, 1°, eerste en  tweede lid, van de wet van 20.12.2020 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie, voor activiteiten in het kader van het beheer van de COVID-19 crisis, in de periode van 01.01.2021 t.e.m. 31.12.202135,41 euro3.186,46 euro

Voor aanslagjaar 2023:

  • De verhoging van het jaarlijks kostenplafond tot 2.705,97 euro voor de vrijwilligers die in 2022 effectief ingezet werden in de zorgsector  voor activiteiten in het kader van het beheer van de COVID-19 crisis.

De vaccinatiecampagne werd verlengd tot in het voorjaar van 2022 voor het toedienen van een extra dosis van de vaccins (boosterprik). De vaccinatiecentra verkiezen om beroep te doen op vrijwilligers die sinds het begin van de campagne betrokken zijn geweest. Daarnaast wordt de zorgsector ook in 2022 met extra werk geconfronteerd gezien de vierde golf van de pandemie. Bijgevolg werd het jaarlijks kostenplafond verhoogd tot 2.705,97 euro voor de vrijwilligers die in 2022 effectief ingezet werden in de zorgsector (cf. art. 40, 1° van de wet van 20.12.2020 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie) voor activiteiten in het kader van het beheer van de COVID-19 crisis. De vrijwilligers die in 2022 effectief werden ingezet in de vaccinatiecentra hebben dus recht op het verhoogd kostenplafond van 2.705,97 euro voor aanslagjaar 2023.

  • De tijdelijke uitbreiding van het toepassingsgebied van de vrijwilligerswet tot de organisaties die door de bevoegde overheid zijn erkend voor de bijstand aan en de zorg voor bejaarden en voor de opvang en huisvesting van bejaarden in de private commerciële sector. 

De uitbreiding van het toepassingsgebied van de vrijwilligerswet tot de door de bevoegde overheid erkende voorzieningen voor de bijstand aan en de zorg voor bejaarden en voor de opvang en de huisvesting van bejaarden in de commerciële sector was reeds voorzien van 01.05.2020 t.e.m. 30.09.2021. Die maatregel wordt verlengd voor de periode van 01.01.2022 t.e.m. 31.03.2022.

Aanslagjaar 2023 (vergoedingen vanaf 01.01.2022)
 Geïndexeerd bedrag
 Per dagPer jaar
A. ‘Gewone’ vrijwilligers

 

36,84 euro1.473,37 euro
B. Specifieke categorieën

1. sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden 
2. de nachtoppas, te weten het inslapen, evenals de dag-oppas bij hulpbehoevende personen volgens de voorwaarden en kwaliteitscriteria die iedere gemeenschap bepaalt
3. het niet-dringend liggend ziekenvervoer
4. de vrijwilligers die in 2022 effectief ingezet werden in de zorgsector als bedoeld in artikel 40, 1°, van de wet van 20.12.2020 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie, voor activiteiten in het kader van het beheer van de COVID-19 crisis (Deze categorie bevat de vrijwilligers die in 2022 effectief ingezet werden in de vaccinatiecentra).

 

36,84 euro2.705,97 euro

 

Bron: Circulaire 2022/C/40 over het belastingstelsel van de vergoedingen voor vrijwilligerswerk. Tijdelijke maatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.