Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Globalisatiemechanisme voor kalenderjaar 2021

By 31 mei 2022No Comments

Ondernemingen die in 2021 omzet hebben geleden omwille van de coronamaatregelen, kunnen in aanmerking komen voor het globalisatiemechanisme.

Voorwaarden

 • De onderneming moet een vennootschap, vereniging of stichting met rechtspersoonlijkheid van privaat recht of een buitenlandse onderneming met een vergelijkbaar statuut zijn. De vereniging en stichting moeten een economische activiteit uitoefenen.
  Eenmanszaken kunnen hierdoor geen aanvraag indienen.
 • Bijkomend moet de onderneming in 2019, 2020 en in 2021 tijdig de jaarrekening neerleggen.
  Hierop geldt een uitzondering voor ondernemingen die in 2021 zijn opgestart. Zij dienen geen neergelegde jaarrekeningen voor de kalenderjaren 2019 en 2020 te hebben.
 • De onderneming is uiterlijk op 1 juli 2021 opgestart.
 • De onderneming heeft op 1 juli 2021 een actieve exploitatiezetel gelegen in het Vlaamse gewest.
 • Van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 heeft de onderneming een omzet gerealiseerd van minstens 600.000 € (excl. btw).
 • Er is sprake van een omzetdaling van minstens 40% in het kalenderjaar 2021 en van minstens 60% in ten minste twee aparte kwartalen van het kalenderjaar 2021 ten aanzien van dezelfde periode in 2019.
 • Tevens zijn er niet gedekte vaste kosten in het kalenderjaar 2021.

Omvang steun

De steun bedraagt 10% van de omzet, exclusief btw, in de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019.

Deze steun wordt beperkt tot maximaal 50% van de niet gedekte vaste kosten in het kalenderjaar 2021. Niet gedekte vaste kosten is het verlies vóór aftrek van de belastingen. Het verlies vóór aftrek van belastingen wordt bepaald analoog aan de resultatenberekening van code 9903 van de jaarrekening.

Het maximale bedrag wordt bepaald op 2 manieren:

 1. op basis van de verruimde tewerkstelling en de omzetdaling in het kalenderjaar 2021;
 2. op basis van de minimale RSZ-tewerkstelling, de minimale omzet in de referentieperiode (kalenderjaar 2019) en de omzetdaling in het kalenderjaar 2021

De berekening wordt gedaan op basis van het gemiddeld aantal voltijdsequivalenten van 2019.

De overige steunmaatregelen (corona hinderpremie, compensatiepremie, ondersteuningspremie en het Vlaamse beschermingsmechanisme) worden in mindering gebracht van het bedrag aan steun.

Aanvraagprocedure

De aanvraag is mogelijk vanaf 16 mei 2022 tot en met 13 juni 2022, 20u.

De onderneming die een aanvraag wenst in te dienen, zal hiervoor een aantal gegevens en stukken dienen te overhandigen aan VLAIO.

Het dossier zal manueel onderzocht worden.

De beslissing wordt per e-mail meegedeeld aan de onderneming.

Een beslissing tot definitieve steuntoekenning kan pas genomen worden nadat de jaarrekening 2020 werd neergelegd en beschikbaar is voor VLAIO bij de Nationale Bank van België.

Meer informatie is terug te vinden op de website van VLAIO.

Bron: B. Vl. R. betreffende het corona globalisatiemechanisme voor ondernemingen met een grote omzetdaling in 2021 ten gevolge van de coronavirusmaatregelen, BS 13 mei 2022

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.