Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Collectieve sluiting in 2022 vastleggen?

By 28 oktober 2021No Comments

De vakantiedagen binnen een onderneming kunnen individueel worden vastgesteld in onderling overleg tussen de werkgever en elke werknemer of collectief in geval van sluiting van de onderneming.

Welke procedure tot het vaststellen van de collectieve sluitingsperiode moet er gevolgd worden?

De datum van de collectieve jaarlijkse vakantie kan op verschillende niveaus besloten worden, in functie van volgende rangorde:

  • Middels een bijzondere beslissing van het bevoegde paritair comité.

Vooraleer u binnen de onderneming de collectieve sluiting wenst vast te leggen, kijkt u best even na of binnen uw bevoegde paritair comité er geen collectieve vakantiedagen bepaald zijn. Is dit het geval, dan zullen deze gelden binnen de onderneming. Hiervan kan niet afgeweken worden.

In bepaalde sectoren betreft het evenwel louter een aanbeveling (vb. bouwverlof in de zomer in de bouwsector), zodat werkgevers op ondernemingsniveau andere data kunnen overeenkomen.

  • Als er een ondernemingsraad binnen de onderneming aanwezig is, kan de collectieve vakantieperiode vastgesteld worden door een beslissing van deze ondernemingsraad.
  • Bij gebrek aan een ondernemingsraad, kan de collectieve sluiting vastgelegd worden mits akkoord tussen de werkgever enerzijds en de vakbondsafvaardiging anderzijds.
  • Ten slotte als er geen ondernemingsraad, noch een vakbondsafvaardiging aanwezig is, kan de data collectief vastgelegd worden mits een akkoord tussen de werkgever en een meerderheid van de werknemers.

Het akkoord omtrent de data van de collectieve vakantieperiode moet in het arbeidsreglement opgenomen worden. Indien u als werkgever voor de eerste keer gebruik wilt maken van deze collectieve sluiting zal de procedure betreffende de wijziging van het arbeidsreglement gevolgd moeten worden. Wanneer het enkel de vermelding van de overeengekomen data betreft, volstaat een aanplakking van deze data. De werknemers en de sociale inspectie Toezicht op de sociale wetten moeten eveneens een kopie hiervan ontvangen.

Voor het vastleggen van de collectieve vakantieperiode is er geen specifieke deadline voorzien zoals bijvoorbeeld voor de vervangingsfeestdagen (vóór 15 december van het voorgaande jaar ). Aangewezen is wel om dit tijdig te voorzien zodat werknemers niet al reeds individuele verlofaanvragen indienen of opnemen.

Werknemers die onvoldoende vakantierechten hebben opgebouwd om deze periode te overbruggen, kunnen indien voldaan is aan de toekenningsvoorwaarden, een uitkering ontvangen van de RVA (enkel indien het tekort niet te wijten is aan de eigen keuze van de werknemer).

 

Bron: art. 63 KB van 30/03/1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie [van de werknemers].

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.