Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Rechtsbijstandsverzekering in PC 317

By 28 oktober 2021No Comments

Het KB van 25/04/2021 voorziet de minimumvereisten inzake personeel en organisatorische, technische en infrastructurele middelen van bewakingsondernemingen, interne bewakingsdiensten en veiligheidsdiensten.

Artikel 12 voorziet daarbij dat bewakingsondernemingen en interne bewakings-en veiligheidsdiensten enkel gebruik kunnen maken van bewakings-of veiligheidsagenten waarvoor een rechtsbijstandsverzekering werd afgesloten die deze agenten in staat stelt hun rechten te doen gelden wanneer zij, als slachtoffer van een gewelddaad, materiële of lichamelijke schade hebben opgelopen in het kader van de uitoefening van hun activiteiten.

In PC 317 wordt dit sectoraal opgevangen via de sectorale CAO van 06/09/2018. Er wordt daarbij voorzien in een rechtsbijstandverzekering die voor de werknemers van PC 317 via het Sociaal fonds wordt afgesloten.

Deze verzekering dekt alle kosten van verdediging zoals (advocaat, gerechtskosten, deurwaarderskosten, enz.)

Deze rechtsbijstand is van toepassing wanneer volgende voorwaarden cumulatief vervuld zijn:

  • de werknemer is het slachtoffer,
  • er is lichamelijke en/of materiële schade
  • indien enkel materiële schade moeten deze minstens 500 euro bedragen.

De werknemer die slachtoffer is kan een aanvraag indienen bij het Fonds met behulp van het document: schadeaangifte

Op de website van het sociaal fonds staat dat uitzendkrachten en zelfstandigen uitgesloten zijn van dit systeem. Uitzendkrachten maken immers deel uit van de uitzendsector. Het Sociaal fonds van PC 317  ontvangt geen DmfA gegevens van uitzendkrachten en int hiervoor ook geen bijdragen voor de financiering van de verzekeringspremie.

Klant-gebruikers in PC 317 moeten indien ze een beroep doen op bewakings-of veiligheidsagenten via uitzendarbeid zich ervan vergewissen dat deze uitzendkrachten gedekt zijn door een rechtsbijstandsverzekering.

In PC 322.00 is er geen vergelijkbaar sectoraal initiatief. Dit betekent dat het uitzendkantoor hiervoor contact moeten opnemen zijn eigen verzekeringsmakelaar om voor deze uitzendkrachten (die aan erkende bewakingsdiensten ter beschikking gesteld worden) een soortgelijke rechtsbijstandsverzekering aan te bieden.

 

Bron: KB van 25/04/2021 betreffende de minimumvereisten inzake personeel en organisatorische, technische en infrastructurele middelen van bewakingsondernemingen, interne bewakingsdiensten en veiligheidsdiensten, BS 2 augustus 2021; CAO van 06/09/2018 rechtsbijstand, 147665/CO/317. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.