Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Corona – tijdelijke werkloosheid overmacht en ziekte – update

By 7 april 2020No Comments

Arbeidsongeschikt of voorzorgsmaatregel? 

Een arbeidsongeschikte werknemer ontvangt geen tijdelijke werkloosheidsuitkering, maar gewaarborgd loon of een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Een werknemer die niet arbeidsongeschikt is, maar uit voorzorg in quarantaine geplaatst wordt, zal wel aanspraak maken op tijdelijke werkloosheidsuitkering.  Het is dus van belang om na te gaan of een werknemer al dan niet arbeidsongeschikt is. U dient het attest van de dokter dus grondig na te kijken om na te gaan of er al dan niet sprake is van arbeidsongeschiktheid. 

Arbeidsongeschikt en tijdelijke werkloosheid overmacht 

De combinatie van arbeidsongeschiktheid en tijdelijke werkloosheid wegens overmacht wordt voor arbeiders uitdrukkelijk geregeld in artikel 56 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten. Volgens de FOD WASO en het RIZIV mag dit voor bedienden naar analogie toegepast worden

Art. 56 arbeidsovereenkomstenwet waarborgt het recht op het normale loon voor de dagen van gewone activiteit waarvoor de werknemer aanspraak had kunnen maken op loon, indien hij niet in de onmogelijkheid had verkeerd om te werken.

Op basis van de richtlijnen van het RIZIV moet er hierbij een onderscheid gemaakt tussen de situatie waarbij de arbeidsovereenkomst volledig geschorst is wegens tijdelijke werkloosheid overmacht en de situatie waarbij er een afwisseling is van tijdelijke werkloosheidsdagen overmacht en arbeidsdagen. Dit laatste is uitzonderlijk mogelijk in de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht coronavirus. 

Volledige schorsing van de arbeidsovereenkomst wegens tijdelijke werkloosheid overmacht – arbeidsongeschiktheid

  • De werknemer is ziek en daarna is er sprake van een periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.  De werknemer heeft recht op gewaarborgd loon voor de dagen ziekte die de periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voorafgaan. Vanaf de aanvang van de periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kan de werknemer een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen van de mutualiteit. Hiervoor is het vereist dat de werkgever een ZIMA001 (inlichtingenblad mutualiteit) verricht. De werknemer dient uiteraard ook zijn arbeidsongeschiktheid te melden aan de mutualiteit. 

Voorbeeld: De werknemer is arbeidsongeschikt voor de periode van 09/03/2020 – 20/03/2020. Er sprake van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht vanaf 13/03/2020.  De werknemer ontvangt gewaarborgd loon voor de periode van 09/03/2020 – 12/03/2020. Vanaf 13/03/2020 zal de werknemer een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen van de mutualiteit aangezien er sprake is van ziekte tijdens tijdelijke werkloosheid. 

 

  • De werknemer wordt ziek tijdens een lopende periode van tijdelijke werkloosheid overmacht. De werknemer ontvang geen tijdelijke werkloosheidsuitkering, maar een arbeidsongeschiktheidsuitkering van de mutualiteit. Hiervoor is het vereist dat de werkgever een ZIMA001 (inlichtingenblad mutualiteit) verricht. De werknemer dient uiteraard ook zijn arbeidsongeschiktheid te melden aan de mutualiteit. 

Voorbeeld: Er is sprake van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht vanaf 13/03/2020. De werknemer is arbeidsongeschikt voor de periode van 16/03/2020 – 22/03/2020. Vanaf 13/03/2020 tot 15/03/2020 zal de werknemer tijdelijke werkloosheidsuitkeringen ontvangen en vanaf 16/03/2020 zal de werknemer een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen van de mutualiteit aangezien er sprake is van ziekte tijdens tijdelijke werkloosheid. 

 

Gedeeltelijke schorsing van de arbeidsovereenkomst wegens tijdelijke werkloosheid overmacht (afwisseling arbeidsdagen en tijdelijke werkloosheidsdagen) – arbeidsongeschiktheid

Het RIZIV heeft als richtlijn meegedeeld dat voor de dagen arbeidsongeschiktheid die samenvallen met de ingeplande tijdelijke werkloosheidsdagen de werknemer aanspraak kan maken op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Hiervoor is het vereist dat de werkgever een ZIMA001 (inlichtingenblad mutualiteit) verricht. De werknemer dient uiteraard ook zijn arbeidsongeschiktheid te melden aan de mutualiteit. Voor de ingeplande arbeidsdagen is de werkgever gewaarborgd loon verschuldigd. 

Voorbeeld: De werknemer maakt deel uit van een groep personeelsleden die vanaf 17/03/2020 gedeeltelijk in tijdelijke werkloosheid wegens overmacht zijn geplaatst met elke week werkloosheidsdagen op dinsdag en donderdag, en arbeidsdagen op maandag, woensdag en vrijdag. De werknemer is arbeidsongeschikt voor de periode van 19/03/2020 – 26/03/2020. Op 20, 23 en 25 maart ontvangt hij gewaarborgd loon wegens ziekte, en op 19, 24 en 26 maart zal de werknemer een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen van de mutualiteit aangezien er sprake is van ziekte tijdens tijdelijke werkloosheid.

Opgelet: bij toepassing van bovenstaande richtlijnen mag er uiteraard geen sprake zijn van misbruik (vb. doelbewust omzeilen van gewaarborgd loon door een ‘creatieve’ toepassing van tijdelijke werkloosheid overmacht).

 

Bovenstaande bespreking is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen van de richtlijnen van de bevoegde diensten en/of wijzigingen van de wetgevende bepalingen terzake.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.