Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Corona – verlenging geldigheidsduur formulieren voor periodiek gezondheidstoezicht

By 31 juli 2020No Comments

Werknemers  als zij een bepaalde functie of een bepaald werk uitoefenen, zijn onderworpen aan een verplicht gezondheidstoezicht. Dit gezondheidsonderzoek vindt jaarlijks plaats tenzij er uitzonderingsbepalingen voorzien zijn.

Het periodiek gezondheidstoezicht is opgedeeld in 2 delen:

  • Een periodieke gezondheidsbeoordeling (anamnese en klinisch onderzoek) uitgevoerd door de preventieadviseur-arbeidsarts en die betrekking heeft op de verenigbaarheid van de gezondheidstoestand met de uitgeoefende arbeid;
  • Aanvullende medische handelingen, die uitgevoerd worden door de preventieadviseur-arbeidsarts zelf of onder zijn verantwoordelijkheid door verpleegkundigen. Het is steeds de preventieadviseur-arbeidsarts die de resultaten van deze handelingen zal interpreteren.

De werknemers krijgen na het gezondheidstoezicht een formulier voor de gezondheidsbeoordeling dat voor een bepaalde periode geldig is en dus vernieuwd moet worden.

Gelet op de coronacrisis werd het periodiek gezondheidstoezicht tijdelijk geschorst. Deze schorsing kan echter tot gevolg hebben dat bepaalde werknemers geen geldig formulier voor gezondheidsbeoordeling meer hadden indien ze in deze periode normaal onderzocht moesten worden. Dit zou betekenen dat de werknemer niet meer tewerkgesteld mag worden in deze functie.

Omwille van bovenvermelde problematiek werd beslist om de geldigheidsduur van het formulier voor gezondheidsbeoordeling te verlengen tot 30 september 2020 voor het gezondheidstoezicht dat voorzien was vanaf 01/03/2020.

Een periodiek gezondheidstoezicht dat gepland was vanaf 01/03/2020 en niet is kunnen doorgaan omwille van de coronamaatregelen moet uitgevoerd worden uiterlijk op 30/09/2020.

 

Bron: Bijzondere-machtenbesluit nr. 37 tot uitvoering van artikelen 2 en 5 van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID−19 (II) tot ondersteuning van de werknemers, BS 3 juli 2020.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.