Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Coronavirus: Grensarbeiders – update

By 28 april 2020april 29th, 2020No Comments

Zowel de Belgische als buitenlandse overheden nemen verregaande maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te perken, o.a. sluiten van de grenzen en grenscontroles. 

De Belgische grens oversteken is enkel toegelaten voor woon-werkverkeer of andere essentiële verplaatsingen. De FOD WASO heeft een model opgesteld dat gebruikt kan worden als bewijs om aan te tonen dat het voor een grensarbeider noodzakelijk is om de grens over te steken voor het werk. Dit formulier kan ook gebruikt worden voor grensarbeiders die in België wonen en de grens moeten oversteken om in Frankrijk te werken. In Frankrijk is er namelijk een verplicht attestatiesysteem voor woon-werkverplaatsingen en andere essentiële verplaatsingen. Er is hierbij nu ook de mogelijkheid voorzien om het attest digitaal te genereren met een QR code op de gsm of een tablet.  

Specifiek voor Nederlandse grensarbeiders is er ook voorzien in een vignet voor werknemers in cruciale sectoren en met cruciale beroepen om sneller de grens tussen België en Nederland te passeren. Zij kunnen uitzonderlijk via België rijden bij werkgerelateerde reisbewegingen van punt A naar B in Nederland als ze in het bezit zijn van bovenvermeld vignet. 

In België is er momenteel geen verplicht attestatiesysteem voorzien voor woon-werkverplaatsingen binnen de landsgrenzen. Echter een dergelijk document kan wel nuttig zijn bij eventuele politiecontroles.

De Luxemburgse autoriteiten hebben een certificaat uitgevaardigd voor Belgische grensarbeiders die de grens oversteken om in Luxemburg te werken. Voor de grensovergang wordt ook aanbevolen om het model van de FOD WASO bijkomend te gebruiker. 

Opgelet: het gebruik van attesten of vignetten op basis van onjuiste informatie is een strafbaar feit en valt onder ‘valsheid in geschrifte’. 

Bijkomende informatie: 

Voor Franse grensarbeiders worden de dagen aanwezigheid in hun woonplaats in Frankrijk omwille van telethuiswerk gelet op de Franse en Belgische overheidsmaatregelen niet in aanmerking genomen voor de berekening van de termijn van 30 dagen buiten de Belgische grenszone en dit vanaf 14/03/2020 tot nader order. De Belgische en Franse autoriteiten zijn van oordeel dat de huidige toestand die verband houdt met het coronavirus voldoet aan alle kenmerken van een geval van overmacht en dus buiten beschouwing blijft voor de 30-dagen regel op basis van art. 7,b van het aanvullende Protocol.

 

Bovenstaande bespreking is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen van de richtlijnen van de bevoegde diensten en/of wijzigingen van de wetgevende bepalingen terzake.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.