Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Verhoging maximum vrijgesteld bedrag mobiliteitsvergoeding vanaf 01/05/2020

By 27 april 2020No Comments

Mobiliteitsvergoeding

De mobiliteitsvergoeding is een forfaitair stelsel van terugbetaling van verplaatsingskosten dat toegekend wordt aan werknemers in bepaalde paritaire comités waar de plaats van tewerkstelling niet vast is.  De betrokken werknemers worden tewerkgesteld op werven die verschillen van opdracht tot opdracht. Om de tijd van de verplaatsing naar de werf  die geen arbeidstijd is, te vergoeden werd de “mobiliteitsvergoeding” gecreëerd. Ook uitzendkrachten die tewerkgesteld worden in de betrokken sectoren en op mobiele werkplaatsen hebben recht op een mobiliteitsvergoeding.

RSZ

Minister De Block had reeds aangekondigd in de media dat het maximum vrijgesteld bedrag van de mobiliteitsvergoeding verhoogd zou worden. Het gaat over het maximum bedrag dat op een   gunstige manier toegekend kan worden.

Ondertussen werd het KB dat voorziet in de aanpassing van het maximum vrijgesteld bedrag voor de sociale zekerheidsbijdragen in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Hierdoor wordt het maximum vrijgesteld bedrag verhoogd van 0,1316 euro per km naar 0,1579 euro per km vanaf 01/05/2020.

Fiscus

Ook de fiscus volgt in de verhoging van het maximumbedrag van 0,1316 euro per km naar 0,1579 euro per km vanaf 01/05/2020.

voorwaarden:

  • de mobiliteitsvergoeding is voorzien door een algemeen verbindend verklaarde cao;
  • het maximumbedrag niet wordt overschreden;
  • de afstand tussen de plaats van tewerkstelling/ werf en de woonplaats ten minste 5 km bedraagt.

Voor de fiscus geldt er echter slechts een gedeeltelijke vrijstelling. De mobiliteitsvergoeding is voor 50% belastbaar. Het niet belastbare deel mag echter niet lager zijn dan 12,39 EUR
per effectief gepresteerde maand.

 

Opgelet: de verhoging van het maximum vrijgesteld bedrag betekent niet automatisch een verhoging van het toegekende bedrag op sectoraal niveau. Het toe te kennen bedrag is immers opgenomen in een sectorale CAO en kan ook minder bedragen dan het maximum vrijgesteld bedrag.

In PC 124 zal het maximumbedrag van 0,1597 euro/ km vanaf 01/05/2020 van toepassing zijn voor de chauffeurs die passagiers vervoeren met een door de werkgever ter beschikking gesteld voertuig.

 

Bron: KB van 26 maart 2020 tot wijziging van artikel 19, § 2 4°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS 06/04/2020; Circulaire 2020/C/56 over de fiscale behandeling van de mobiliteitsvergoeding. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.