Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Coronavirus: tijdelijke werkloosheid overmacht – feestdagen en rust-en vakantiedagen bouw

By 13 april 2020No Comments

1. Feestdagen

Dit jaar valt Paasmaandag op 13 april 2020. Gelet op de door de overheid opgelegde maatregelen (voorlopig tot 19/04/2020) zal deze feestdag wellicht een beetje anders verlopen dan andere jaren.

Voor de werknemers waarvoor tijdelijke werkloosheid overmacht wordt toegepast, stelt zich ook de vraag of deze feestdag door de werkgever dan wel door de RVA ten laste genomen zal worden.

In geval van overmacht voorziet de reglementering de uitbetaling door de werkgever van de feestdagen die vallen binnen een periode van 14 ononderbroken dagen die volgt op de aanvang van de schorsing wegens overmacht.

Bijvoorbeeld: indien de schorsing van de arbeidsovereenkomst wegens tijdelijke werkloosheid overmacht is begonnen op 31 maart dan zal de werknemer het recht hebben op de uitbetaling van Paasmaandag (13/04) ten laste van de werkgever.

In geval van gedeeltelijke schorsing van de arbeidsovereenkomst wegens tijdelijke werkloosheid overmacht (afwisseling arbeidsdagen en tijdelijke werkloosheidsdagen) wordt de schorsing wegens overmacht onderbroken door een of meerdere dagen waarop gewerkt wordt. Dit betekent dat de termijn van 14 dagen telkens opnieuw wordt toegepast bij elke nieuwe schorsing op basis van overmacht (elke nieuwe tijdelijke werkloosheidsdag wegens overmacht die volgt op een arbeidsdag).

Feestdagen die vallen op een normale activiteitsdag binnen deze regeling van gedeeltelijke schorsing blijven uiteraard het karakter van feestdag ten laste van de werkgever behouden.

Opgelet: bij een uitdiensttreding gelden de gewone regels voor feestdagen na het einde van het contract.

 

2. Feestdagen – ziekte / tijdelijke werkloosheid overmacht

In geval van overmacht voorziet de reglementering de uitbetaling door de werkgever van de feestdagen die vallen binnen een periode van 14 ononderbroken kalenderdagen die volgt op de aanvang van de schorsing wegens overmacht.

In geval van ziekte voorziet de reglementering de uitbetaling door de werkgever van de feestdagen die vallen binnen een periode van 30 ononderbroken kalenderdagen die volgt op de aanvang van de schorsing wegens ziekte.

M.b.t. de samenloop van schorsingen geldt als uitgangspunt dat de uitvoering van een arbeidsovereenkomst niet tezelfdertijd omwille van twee verschillende redenen kan worden geschorst.
In de praktijk wordt vaak gebruik gemaakt van het zgn. chronologisch criterium waarbij de eerste schorsingsoorzaak eventuele andere gebeurtenissen neutraliseert.

Afhankelijk van welke schorsing de eerste schorsingsoorzaak is, dient men dus de desbetreffende regel toe te passen.

Indien na afloop van een korte ziekteperiode er sprake is van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (geen samenloop), dan geldt hier opnieuw de regel van 14 kalenderdagen.

3. Rust- en vakantiedagen Bouw

In PC 124 werd dinsdag 14/04/2020 via een KB van 29/11/2017 vastgelegd als een inhaalrustdag. Deze rustdag blijft het karakter van inhaalrustdag behouden ongeacht een eventuele periode van tijdelijke werkloosheid overmacht.

Voor arbeiders wordt deze rustdag betaald door Constructiv en voor de bedienden door de werkgever. De werknemers zullen voor deze dag dus geen tijdelijke werkloosheidsuitkering ontvangen.

Uitzendkrachten in de bouwsector die samen met het vast personeel op tijdelijke werkloosheid overmacht staan, hebben recht op de betaling van deze collectief vastgelegde inhaalrustdag indien ze de laatste werkdag ervoor effectieve prestaties verricht hebben. Indien dit niet het geval is omdat ze op tijdelijke werkloosheid overmacht stonden, zal voor hen tijdelijke werkloosheid overmacht toegepast kunnen voor deze dag (met inachtneming van de voorwaarden die voor tijdelijke werkloosheid overmacht gelden voor uitzendkrachten).

Daarnaast hebben bepaalde bouwondernemingen voor 15/04/2020 – 17/04/2020 collectieve sluiting vastgelegd. Ook deze collectief vastgelegde vakantiedagen behouden het karakter van vakantiedag en hiervoor zullen de werknemers geen tijdelijke werkloosheidsuitkering ontvangen. Volgens de instructies van de RVA kan er immers geen tijdelijke werkloosheid toegepast worden voor geplande vakantiedagen.

Voor de uitzendkrachten zal er voor deze dagen ook sprake zijn van collectieve vakantie.

Voor werknemers die onvoldoende vakantierechten hebben opgebouwd of onafhankelijk van hun wil onvoldoende vakantiedagen hebben om deze periode te overbruggen, kan desgevallend tijdelijke werkloosheid wegens collectieve vakantie toegepast worden.

 

Bovenstaande bespreking is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen van de richtlijnen van de bevoegde diensten en/of wijzigingen van de wetgevende bepalingen terzake.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.